Betaalvereniging: Waarom de IBAN BIC Service is gestopt

19 mei 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Op 1 april 2015 is na zes jaar de IBAN BIC Service gestopt, de omnummerdienst van de banken. De voordelen van de omnummerdienst wogen volgens het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS) niet meer op tegen de nadelen.

SEPA & IBAN
In februari 2014 ging de nieuwe SEPA wetgeving in. SEPA (de Single Euro Payments Area) is het initiatief van de Europese Unie en gezamenlijke Europese banken tot harmonisatie van het euro betalingsverkeer binnen Europa. In het kader van de nieuwe wet- en regelgeving werd het International Bank Account Number (IBAN) ingevoerd, een internationaal overeengekomen wijze van het noteren van bankrekeningen. Met een IBAN nummer verdween het verschil tussen een internationale en binnenlandse betaling. Het nieuwe systeem werd ingevoerd om internationale betalingen sneller en met minder fouten te laten verlopen en identificatie van het juiste bankrekeningnummer eenvoudiger te maken.

IBAN-BIC Service
Voor bankklanten was sinds de invoering van de nieuwe IBAN rekeningnummers werd een handige service beschikbaar gesteld - op www.ibanbicservice.nl -, waarmee consumenten een oud bankrekeningnummer konden omnummeren naar het juiste IBAN nummer.

Om consumenten te helpen bij een soepele overgang naar IBAN hebben de banken die IBAN-BIC service na invoering van IBAN, nog zo'n zes maanden aangeboden. Dat werd in goed overleg tussen alle belanghebbenden besloten, in het Nationaal Forum SEPA migratie (NFS). Daar namen ook vertegenwoordigers van consumenten en ondernemers in deel. Inmiddels,  per 1 april is de dienst definitief stopgezet.

IBAN

Redenen voor stopzetten IBAN-BIC service
De belangrijkste redenen voor het beëindigen van de omnummerdienst volgens Betaal Vereniging Nederland zijn:

  • Het is beter om een IBAN direct bij de begunstigde op te vragen. Bij een omnummerdienst kun je fouten maken bij het intikken van een rekeningnummer van 7 cijfers of minder. Dat kan ertoe leiden dat je geld naar een verkeerde rekening overboekt. Dat soort vergissingen kwam te vaak voor en zou tot forse schade voor rekeninghouders kunnen leiden.
  • Op grond van Europese wetgeving mogen banken oude rekeningnummers niet meer automatisch omnummeren naar IBAN. In goed overleg met koepelorganisaties van ondernemers en consumenten, is besloten om ook te stoppen met de omnummerdienst IBAN BIC Service. Het einde van de IBAN BIC Service was toen al een jaar uitgesteld. Mede vanwege de bovengenoemde vergissingen bij het omnummeren, was langer uitstellen niet verstandig.
  • Het advies dat het beter is om een onbekende IBAN direct bij de begunstigde op te vragen, kwam niet goed over het voetlicht zolang de IBAN BIC Service bestond.

Dit advies geldt nog steeds: een IBAN kan het beste gevraagd worden aan degene naar wie het geld moet worden overgeboekt. Consumenten kunnen hun eigen IBAN op vele manieren te weten komen: via internetbankieren, de bank app, papieren afschriften of hun bankpas.