ASN Bank medio 2015 voor 70% klimaatneutraal

08 oktober 2015 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In 2013 sprak ASN Bank de ambitie uit om in 2030 een klimaatneutrale bank te zijn. En de duurzame bank is goed op weg om deze ambitie te realiseren. In 2014 kwam het gerealiseerde deel van het klimaatdoel nog uit op 45%, in juni 2015 is dit gestegen naar 69,4%.

Klimaatambitie
In 2013 formuleerde de ASN Bank haar klimaatambitie: zij wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn met zowel haar kantoor als alle financieringen en beleggingen. Om dit te kunnen meten, ontwikkelde de bank een methode die inzicht geeft in de CO2-lasten en -baten, vergelijkbaar met een financieel baten- en lastenoverzicht. In 2030 moeten de CO2-lasten en -baten in evenwicht zijn.

Resultaten 2e kwartaal 2015
Eind 2014 was de klimaatdoelstelling voor 45% gerealiseerd. Eind juni 2015 was dat bijna 70%. De resultaten per 30 juni 2015 ziet u in de tabel.

Resultaten 2e kwartaal 2015

Waarom klimaatneutraal?
"We vinden dat we medeverantwoordelijk zijn voor de CO2–uitstoot van ondernemingen, instellingen en projecten die we financieren of waarin we beleggen. Met het geld dat wij – en dus onze klanten –aan bedrijven beschikbaar stellen, maken wij de CO2-uitstoot van die bedrijven mogelijk. Zo zijn we medeverantwoordelijk voor hun invloed op het klimaat", aldus ASN Bank.

Wat is het klimaatdoel?
"In 2030 moet de CO2-uitstoot waarvoor we verantwoordelijk zijn, volledig worden gecompenseerd door beleggingen en financieringen die de CO2-uitstoot verminderen".

Hoe doen jullie dat?

  • We maken het cijfer in de kolom “CO2-winst” hoger. Dat doen we door projecten te financieren die de CO2-uitstoot vermijden. Bijvoorbeeld projecten voor duurzame energie, energiebesparing en het energiezuinig maken van gebouwen.
  • We maken het cijfer in de kolom “CO2-verlies” kleiner. We investeren niet in fossiele energie en beleggen vooral in ondernemingen die zuinig omgaan met energie.

Waarom vinden jullie dit belangrijk?
"De ASN Bank is een kleine bank. Onze invloed op het klimaat is niet groot. Maar we zijn wel de eerste bank die zich deze doelstelling heeft gesteld. We lopen voorop met het ontwikkelen van methodes om onze invloed op het klimaat te meten. Andere banken kunnen daar hun voordeel mee doen, want we delen onze bevindingen".