ECB schroeft klimaatinspanningen op: 'Economische en financiële impact van klimaatverandering beperken'

05 februari 2024 Banken.nl 3 min. leestijd

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat zijn klimaatinspanningen intensiveren. Daarmee onderstreept de centrale bank de toenemende impact van klimaatverandering op de economie, het financiële systeem en onze maatschappij.

In een recente videoboodschap benadrukt ECB-president Christine Lagarde de dringende noodzaak om de economie en het financiële systeem aan te passen aan de nieuwe realiteit. Een realiteit waarin klimaatverandering niet alleen een gevaar vormt voor onze natuurlijke hulpbronnen, maar vooral ook voor onze samenleving en de stabiliteit van ons financiële systeem.

Haar boodschap onderstreept de inzet van de ECB om actief bij te dragen aan het verkrijgen van meer begrip over alle veranderingen en welke aanpassingen nodig zijn. Doelstelling is om de stabiliteit te waarborgen en de overgang naar een duurzame, groene economie te ondersteunen, waarbij de afbreuk van onze natuur wordt tegengegaan en ons financiële systeem sterker uit de klimaatcrisis komt.

ECB schroeft klimaatinspanningen op: 'Economische en financiële impact van klimaatverandering beperken'

Voor 2024 en 2025 heeft de ECB in dat kader drie belangrijke aandachtsgebieden vastgesteld:

Transitie naar een groene economie: De ECB zal dieper ingaan op de effecten van transitiefinanciering, groene investeringsbehoeften en de implicaties van de groene transitie voor arbeid, productiviteit en groei. Het onderzoek zal als input dienen voor het macro-modelleringskader van de ECB, met mogelijke aanpassingen aan monetaire beleidsinstrumenten en portefeuilles.

Fysieke impact van klimaatverandering: De analyse buigt zich over de gevolgen van extreme weersomstandigheden voor inflatie en het financiële systeem. Integratie in klimaatscenario's en macro-economische projecties, evenals het beoordelen van de impact van aanpassingen of het ontbreken daarvan, krijgen prioriteit.

Verlies en aantasting van de natuur: De ECB zal de onderlinge verbinding tussen natuurdegradatie, klimaatverandering en hun economische en financiële implicaties analyseren. De rol van ecosystemen voor de economie en het financiële systeem zal verder worden verkend.

Ook zal de ECB zijn achtste Environmental Management Programme lanceren, om de koolstofreductiedoelstellingen voor 2030 te behalen. Ook zullen eco-ontwerpprincipes worden geïntegreerd voor toekomstige eurobankbiljetten en milieubewuste overwegingen voor het ontwerp van een digitale euro worden meegenomen.

“Door onze inspanningen uit te breiden en te intensiveren, kunnen we de implicaties van alle veranderingen beter begrijpen en zo bijdragen aan stabiliteit en de groene transitie van de economie en het financiële systeem ondersteunen”, aldus Lagarde.

Beluister ook de recente ECB podcast, waarin Irene Heemskerk wordt geïnterviewd, die aan het hoofd staat van het ECB climate change center.