Triodos lanceert 'Afscheid van Fossiel' met steuncoalitie

08 juli 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Triodos heeft samen met een steuncoalitie van ruim 20 organisaties (waaronder ook ASN Bank) een duurzaam burgerinitiatief gelanceerd. Daarmee willen zij de Tweede Kamer ertoe bewegen zich aan te sluiten bij een wereldwijd verdrag voor het stoppen van de productie van fossiele brandstoffen.

Het burgerinitiatief, genaamd ‘Afscheid van Fossiel’, beoogt dat de Tweede Kamer zich actief inzet voor een dergelijk verdrag. Zodra het initiatief 40.000 handtekeningen verzamelt, is de Tweede Kamer verplicht het voorstel te behandelen.

De lancering vond plaats in Amsterdam tijdens een debat in Pakhuis de Zwijger, waar werd gediscussieerd over het beëindigen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De coalitie, die een achterban heeft van ongeveer twee miljoen burgers, benadrukt dat ondanks 22 jaar internationale onderhandelingen, er nog steeds geen bindende afspraken zijn gemaakt over de afbouw van fossiele brandstoffen.

BURGERINITIATIEF AFSCHEID VAN FOSSIEL

Deze brandstoffen zijn verantwoordelijk voor 86% van de CO2-uitstoot in de afgelopen tien jaar en volgens Harvard University veroorzaakt luchtvervuiling door fossiele brandstoffen wereldwijd één op de vijf sterfgevallen.

Urgentie

“Het gebrek aan juridisch bindende afspraken tussen landen vertraagt de overgang naar een schone energievoorziening en brengt wereldwijd levens in gevaar”, legt Triodos-CCO Jacco Minnaar uit. “Met hun handtekening geven burgers een ferm signaal naar de politiek dat het blijven oppompen van olie en gas en het winnen van kolen onverantwoord is.”

Minnaar wijst op recent onderzoek waaruit blijkt dat 83% van de Nederlanders bezorgd is over klimaatverandering, een stijging sinds 2016. “Wij doen dit voor die enorme groep Nederlandse burgers die zich zorgen maken en meer inspanning verwachten van de politiek om het internationaal goed te regelen.”

Ook noemt hij dat het verdrag logisch volgt op de uitkomst van COP28, waarin de noodzaak ervan werd benadrukt terwijl harde afspraken uitbleven. “Zolang er ook nog volop geïnvesteerd wordt in nieuwe fossiele projecten wereldwijd, wordt de energierevolutie die we nodig hebben geremd”, voegt Pepijn Gerrits, programmadirecteur van Oxfam Novib, toe.

“Landen in het Zuiden worden disproportioneel geraakt door de gevolgen van klimaatverandering en hebben bovendien nauwelijks bijgedragen aan het creëren van deze crisis. Internationale afspraken over hoe we op een eerlijke manier afscheid nemen van fossiele brandstoffen zijn daarom cruciaal”, besluit Gerrits.

Deelnemers

Naast Triodos Bank zijn er vele andere organisaties die het initiatief ondersteunen, waaronder ActionAid, ASN Bank, BankTrack, Both Ends, Cordaid, Creatives for Climate, De Eerlijke Geldwijzer, De Goede Zaak, Fair Finance International, FNV, Fossielvrij NL, Groen Pensioen, Hivos, Milieudefensie, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Simavi, Social Enterprise NL, Social Tipping Point Coalitie, Stop Ecocide Nederland en Reclame Fossielvrij.