Kredietverlening banken aan MKB minder sterk gedaald

12 november 2015 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandse grootbanken hebben in de eerste zes maanden van dit jaar weer minder krediet verstrekt aan het MKB. De daling is echter wel minder groot dan daarvoor. De afname zit met name bij de verstrekte kredieten groter dan €250.000. Ook zien banken in derde kwartaal van 2015 de vraag van het MKB naar kredietverlening toenemen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Afname van de daling
In de laatste twee kwartalen van 2014 nam de kredietverlening van grootbanken aan het MKB nog met €5,3 miljard af. In het eerste halfjaar van 2015 is deze afname beperkt tot €2,1 miljard. De afname zit met name bij de verstrekte kredieten groter dan €250.000. Sinds het vierde kwartaal van 2014 rapporteerden de Nederlandse grootbanken namelijk een stijging – van in totaal €234 miljoen – in de verlening van kredieten tot €250.000 aan het MKB.

Transacties in de kredietverlening van Nederlandse grootbanken aan het MKB

Vraag naar krediet neemt toe
Bovendien is in het derde kwartaal van 2015 de vraag van het MKB naar kredietverlening toegenomen. Gelijktijdig geven de banken aan dat hun acceptatiecriteria voor kredietverlening aan het MKB onveranderd zijn gebleven. Dit blijkt uit de driemaandelijkse Bank Lending Survey van de ECB, een enquête onder een representatieve groep banken.

De toegenomen vraag van het MKB naar krediet in het derde kwartaal van 2015 lijkt een voortzetting van het positievere sentiment dat in het tweede kwartaal al waarneembaar was. Toen was er volgens de banken voor de eerste keer in zes jaar geen afnemende vraag. De toenemende vraag naar kredietverlening van grote ondernemingen zette door en is daarmee nu ruim anderhalf jaar positief. Voor de komende drie maanden verwachten bijna alle Nederlandse banken dat de vraag naar kredietverlening vanuit het MKB zal blijven stijgen.