Capgemini Invent

Capgemini Invent is een global business line gespecialiseerd in management consulting, digitale innovatie en transformatie. Ons multidisciplinaire team helpt business leiders nieuwe bronnen van waardecreatie voor hun bedrijf te vinden. Wij versnellen de transformatie van ideeën naar prototypes en schaalbare, praktische oplossingen, met als resultaat een gecoördineerde aanpak van transformatie, die bedrijven in staat stelt de producten, diensten, klantervaringen en bedrijfsmodellen van de toekomst te creëren.

Onze Competenties

Capgemini Invent combineert de strategische, technologische en creatieve competenties met onze kennis op het gebied van data en diepgewortelde sector expertise om organisaties te helpen met de transformatie van ideeën naar prototypes en schaalbare praktische oplossingen in de vorm van nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen.

De diensten die wij leveren profiteren van een verbeterde expertise in mensgerichte ontwerpen van frog; baanbrekende innovaties en R&D van Cambridge Consultants en in het opbouwen van ‘social movements’ met Purpose. Hiermee bevestigen we onze leiderschap in transformaties, innovaties en herontdekkingen.

Onze competenties:

  • frog Innovation, Strategy & Design: om een beeld te krijgen bij veranderingen binnen de organisatie en om toekomstige producten, services en businessmodellen te bedenken, ontwerpen en ontwikkelen.
  • frog Customer Transformation: om bedrijven te helpen bij elke klantinteractie op waarde te sturen; zodat zij klantrelaties verbeteren en zo business transformatie stimuleren.
  • Business Technology: om samen met onze klanten de mogelijkheden van opkomende technologieën te benutten door oplossingen op maat te creëren voor elke type business en sector.
  • Enterprise Data & Analytics: maakt gebruik van geavanceerde data-analyse, artificial intelligence (AI) en automation technologieën om een financiële voorsprong te bereiken en strategische en real-time bedrijfsbeslissingen mogelijk te maken.
  • Corporate Experience: stimuleert en faciliteert duurzame groei voor onze klanten middels de uitwerking en vertaling van business- en functiestrategieën in datagedreven organisatiemodellen, procesmodellen en de benodigde capabilities. 
  • Intelligent & Sustainable Operations: helpt om smart activiteiten te creëren door de supply chain, asset management en operationele processen opnieuw uit te vinden om zo uiteindelijk de productiviteit te verhogen en de time-to-market te verkorten.
  • Workforce and Organization: om bedrijven te ondersteunen bij hun succesvolle transformatie en voor te bereiden op de toekomst door de cultuur, personeelsbezetting en vaardigheden in het leven te roepen, die nodig zijn voor zakelijk succes in het digitale tijdperk.

Capgemini Invent | Nieuws