Bereikbaarheid Nederlandse betaaldiensten krijgt 7,5

08 december 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

Nederlandse consumenten geven de bereikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het betalingsverkeer gemiddeld een rapportcijfer van 7,5. Voor ondernemers liggen de gemiddeldes iets lager met een 7,0 voor de bereikbaarheid en een 7,3 voor de gebruiksvriendelijkheid. Dat blijkt uit de Bereikbaarheidsmonitor 2016 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) bestaat uit een brede samenstelling van partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen. Het overlegorgaan richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB staat onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank.

In 2006 werd het MOB verzocht door de minister van Financiën om de knelpunten op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten te inventariseren. Het MOB zou hiervoor samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). In 2007 werd de eerste inventarisatie uitgevoerd. Om de ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid verder in kaart te brengen werden nieuwe inventarisaties uitgevoerd in 2010 en 2013 met als eindproduct de eerste en tweede Bereikbaarheidsmonitor.

In 2016 is de derde editie van de Bereikbaarheidsmonitor gepubliceerd. Uit de monitor blijkt de Nederlandse consumenten en ondernemers over het algemeen goed te spreken zijn over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Consumenten geven de bereikbaarheid een 7,5 gemiddeld en ook de gebruiksvriendelijkheid wordt beoordeeld met een 7,5. Ondernemers geven een 7,0 aan de bereikbaarheid en een 7,3 aan de gebruiksvriendelijkheid van betaaldiensten.

Een nieuw onderdeel van de Bereikbaarheidsmonitor is de sectie waarin aandacht besteed wordt aan de acceptatie van contant geld. Omdat bijna alle toonbankinstellingen nog steeds contant geld accepteren naast andere betaalmethodes, blijft de bereikbaarheid van contant geld een belangrijk onderdeel van het betalingsverkeer. Uit de monitor blijkt dat de bereikbaarheid van contant geld voor zowel consumenten (geld opnemen) als ondernemers (geld storten) van hoog niveau is. Wel is er volgens het MOB extra aandacht nodig voor het op peil houden van de acceptatie van contant geld door instellingen met een lokaal monopolie. “Dit is een situatie waarbij een instelling goederen of diensten levert waarvoor men praktisch gezien niet bij een andere aanbieder terecht kan die wel contant geld accepteert. Het MOB vindt het niet acceptabel dat een aantal gemeenten geen contant geld accepteert voor noodzakelijke diensten als bijvoorbeeld de aanvraag van een paspoort”, licht het MOB toe.

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer is voor alle bevolkingsgroepen van belang. Vanuit die gedachte gaat het MOB de komende tijd ook onderzoek doen naar verbetermogelijkheden van de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook komt er maar aandacht voor de afstand naar en de veiligheid bij afstortfaciliteiten voor ondernemers. “Hierbij kan gedacht worden aan onder meer de mogelijkheid geldautomaten te plaatsen waarin ook geld gestort kan worden om zo de afstand voor winkeliers naar een afstortpunt te verkorten”, aldus De Nederlandsche Bank.

MOB-vergadering
De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken tijdens de meest recente vergadering van het MOB. Andere punten die zijn besproken in deze vergadering zijn het uitfaseren van de papieren acceptgiro, het vergroten van de bekendheid van de Overstapservice, de vooruitgang van het nationale project instant payments van Betaalvereniging Nederland en de ecologische voetafdruk van pinbetalingen. Kort de conclusies:

  • Het MOB heeft geadviseerd om de mogelijkheden te onderzoeken voor het langer aanhouden van papieren acceptgiro’s tot er voor alle partijen aanvaardbare alternatieven beschikbaar zijn. Eerder sprak het MOB de verwachting uit dat deze betaalmethode niet langer nodig zou zijn vanaf 1 januari.
  • Het MOB wil de Overstapservice digitaliseren en meer bekendheid geven ter bevordering van de mobiliteit in het betalingsverkeer.
  • Het instant payments project loopt op schema.
  • De milieubelasting van alle pinbetalingen in 2015 samen komen overeen met circa 12.000 ton CO2-emissie, ongeveer 0,006% van de totale CO2-emissie in Nederland. Mogelijkheden om deze emissie te reduceren zijn in kaart gebracht.