Financiële sector wil betere gegevens klimaatrisico’s bedrijven

19 april 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse financiële sector heeft behoefte aan goed gedocumenteerde gegevens van bedrijven wat betreft de invloed van het klimaat op hun bedrijfsvoering. Het is volgens de sector nodig om goede risico-inschattingen te kunnen maken voor wat betreft hun investeringsbeleid.

De behoefte aan meer en betere informatievoorziening vanuit bedrijven wordt uitgesproken in een rapport van de werkgroep Klimaatrisico’s van het Platform voor Duurzame Financiering. Dit platform is een samenwerkingsverbanden van diverse relevante partijen uit de financiële sector waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Belangrijke doelen van het platform zijn het wegnemen van obstakels die duurzame financiering in de weg kunnen staan aan de ene kant en positieve impulsen voor verduurzaming aan de andere kant.

Klimaatrisico's voor bedrijven nog niet altijd duidelijk

Volgens de werkgroep is het inpassen van klimaatgerelateerde risico’s en kansen in het investeringsbeleid onderdeel van de verantwoordelijkheid van financiële bedrijven. “De risico’s gerelateerd aan klimaatverandering raken nagenoeg elke sector en elke beleggingscategorie”, aldus René van de Kieft, CEO van vermogensbeheerder en pensioenverzekeraar MN. Een bedrijf dat bijvoorbeeld heel actief is in CO2-intensieve sectoren loopt momenteel veel risico. Maar zijn alle activiteiten van een bedrijf altijd duidelijk? Om tot een goed gefundeerde investeringsbeslissing te komen is voldoende en juiste informatie nodig.

TCFD-norm

De werkgroep ziet graag dat bedrijven informatie aanleveren volgens de TCFD-norm. TCFD staat voor Task Force on Climate-related Financial Disclosures, een verzamelingen standaarden waarmee financiële- en niet-financiële instellingen kunnen rapporteren over hoe klimaatfactoren impact zullen hebben op hun bedrijfsvoering. TCFD-rapportages dragen volgens de werkgroep bij aan een betere dialoog over het beheersen van klimaatrisico’s. Het ligt bovendien in lijn met Europese ontwikkelingen. De Europese Commissie heeft namelijk het voornemen om de huidige EU-regelgeving voor het rapporteren van niet-financiële informatie in lijn te brengen met de aanbevelingen van TCFD.