Merendeel Nederlandse financiële instellingen heeft plan voor brexit klaarliggen

31 december 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Centrale clearing voor het afdekken van risico’s en uitvoering van specifieke derivatencontracten zijn twee zaken die door een no-deal brexit flink opgeschud kunnen worden. Dat blijkt uit een enquête van DNB onder een groot aantal financiële instellingen. Veel instellingen zijn momenteel bezig met voorbereidingen, maar hebben ze nog niet op grote schaal uitgevoerd.

Brexit blijft de gemoederen bezighouden. In elk geval de komende maanden en vermoedelijk ook nog wel de komende jaren. In de agenda staat een grote cirkel om 29 maart, wanneer het VK en de EU formeel de scheidingsakte ondertekenen. Voorlopig is er nog geen deal en dat voedt de onzekerheid op veel niveaus. DNB hield een enquête onder Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen in welke mate ze beschikken over brexit-plannen, meer specifiek een no-deal brexit. Het merendeel heeft die plannen liggen, zoals verwacht mag worden.

Clearing

Ongeacht type instelling - bank, verzekeraar of pensioenfonds - velen van hen maken gebruik van derivatencontracten om risico’s af te dekken. De clearing van deze derivaten wordt in veel gevallen uitgevoerd door een ‘central clearing counterparty’ (CCP). Hoofdzakelijk door Britse partijen, gevestigd in Londen. Bij een no-deal brexit hebben financiële instellingen geen toegang meer tot de diensten van deze partijen. Binnen de EU zijn slechts mondjesmaat alternatieven beschikbaar en dat zal mogelijk leiden tot hogere tarieven en langere doorlooptijden, beide onwenselijk. Volgens DNB zijn instellingen in beperkte mate al begonnen met het overzetten van derivatencontracten naar gelijkaardige partijen buiten het VK.

Merendeel Nederlandse financiele instellingen heeft plan voor brexit klaarliggen

De uitvoering van doorlopende derivatencontracten gebeurt niet altijd met behulp van CCP’s. Risk-management verlangt soms dat er aanpassingen worden gedaan aan die contracten, bijvoorbeeld omdat de markt verandert of de wet- en regelgeving. Bij een ongeleide brexit kunnen partijen uit het VK deze activiteiten niet meer uitvoeren, ze beschikken dan niet meer over de juiste vergunning. Mogelijk leidt dit tot problemen bij het risk-management van financiële instellingen. Het zijn met name grote banken en verzekeraars die van deze diensten gebruik maken volgens DNB. Probleem blijft natuurlijk dat niemand zeker weet wat de uitkomst gaat zijn van de brexit. Toch geven veel partijen aan dat ze alvast naar alternatieven zoeken.

DNB blijft hameren op voorbereidingen

Zijn er nog meer prangende zaken die een rol gaan spelen? Zeer waarschijnlijk. Herverzekeraars vanuit het VK hebben bij een ongeleide brexit straks geen vergunning meer om schadeclaims aan verzekeraars binnen de EU uit te betalen. Toch zijn er volgens Nederlandse verzekeraars voldoende alternatieven hiervoor binnen de EU, in tegenstelling tot bovengenoemde clearing-partijen bijvoorbeeld. Op het gebied van uitwisseling van persoonsgegevens maken de meeste instellingen zich geen hele grote zorgen. Ze zien genoeg mogelijkheden binnen de bestaande Europese wetgeving voor uitwisseling van persoonsgegeven met partijen buiten de EU.

DNB blijft benadrukken dat het van belang is om goede voorbereidingen te treffen op een no-deal brexit. Immers, de kosten voor zulke voorbereidingen - ook al zijn ze uiteindelijk misschien voor niets - zullen altijd lager zijn dan acuut verrast worden door een ongeleide brexit.