Erik Kwakkel: ‘Met geld kun je een huis kopen, maar geen thuis’

21 juni 2021 Banken.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Nieuwe dingen doen, vernieuwingstrajecten, maatschappelijke relevantie; een aantal kernbegrippen die passen bij Erik Kwakkel, de CEO van Geldmaat. In gesprek met Jeroen Broekema van de Leaders in Finance-podcast vertelde hij onder meer over zijn afkomst, zijn carrière en de rol van (contant) geld in zijn leven.

Geldmaat is het samenwerkingsverband van de drie grootbanken ABN AMROING en Rabobank, en heeft als doel de zorg om contant geld “bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en veilig” te houden voor iedereen.

Erik Kwakkel (54) groeide op in Kampen. Na zijn studie bedrijfseconomie aan de HEAO in Zwolle werkte hij ruim 30 jaar in verschillende functies bij de Rabobank, zoals Executive VP Operations Payment Services. Daarnaast bekleedde hij diverse programmamanagementfuncties in de IT-hoek. Sinds 2019 is hij CEO van Geldmaat. Hij woont met zijn vrouw in Kampen en hij heeft drie zonen.

Het was geen vanzelfsprekendheid dat Kwakkel terechtkwam in de financiële wereld. Volgens hem was het “eigenlijk puur toevallig”. Nadat hij – na bijna te zijn afgestudeerd – reageerde op een advertentie van de Rabobank in de Intermediair werd hij uitgenodigd voor een gesprek, in de tijd dat “IT booming” was. Rabobank wilde 12 mensen opleiden in de IT van de bank. “Daar was ik één van de gelukkigen van”, aldus Kwakkel.

Erik Kwakkel, CEO, Geldmaat

Samenwerking

Op het ogenblik verschijnen in gestaag tempo steeds meer gele geldautomaten in het Nederlandse (winkel)straatbeeld. Geldmaat is verantwoordelijk voor de transitie waarbij ook het beheer van de automaten volledig voor rekening komt van het bedrijf. Het is een langdurig proces dat zijn oorsprong vindt in het besluit van de drie grootbanken om te gaan samenwerken op het gebied van de cashdienstverlening.

Dat samenwerking noodzakelijk was, illustreert Kwakkel aan de hand van een concreet voorbeeld: “Voorheen zag je drie verschillende automaten in de winkelstraat staan van drie verschillende banken. Als je pech had, dan kwamen er op één dag drie verschillende waardevervoerders langs om die automaten te vullen. Dat kon natuurlijk efficiënter en slimmer.” Hij vertelt dat de banken hiervoor vele stappen moesten zetten. “De uiteindelijke stap waar we nu dus mee bezig zijn is de samenvoeging van de automaten.”

Hij vindt het bestaan van geldautomaten van belang, zeker in het licht van de sluiting van steeds meer bankkantoren, waar traditoneel de geldautomaten aanwezig waren. “Het is belangrijk dat we vindbaar zijn; de bereikbaarheid van cash is een groot maatschappelijk vraagstuk”, legt hij uit. “Het moet duidelijk zijn voor mensen dat Geldmaat de nieuwe speler in de markt is waar ze hun geld kunnen halen.”

In dat kader vindt hij het dan ook van maatschappelijk belang om contant geld beschikbaar te houden en daarmee ook een landelijke infrastructuur. “Er zijn best veel kwetsbare groepen die nog afhankelijk zijn van cash.”

Sloten met geld

Waar geld een prominente rol speelt in het werkende leven van Kwakkel, vindt hij het privé prima als hij “normaal kan leven”. “Ik ben niet iemand die sloten met geld moet verdienen”, zegt hij relativerend. Binnen die context onderstreept hij zijn idee daarover met een mooie quote die hij altijd heeft onthouden: “Met geld kun je een huis kopen, maar geen thuis; met geld kun je medicijnen kopen, maar geen gezondheid.”

“De bereikbaarheid van cash is een groot maatschappelijk vraagstuk.”

Dat ‘gematigde en normale’ lijkt van huis uit te zijn meegegeven. Kwakkel groeide op in Kampen in een “redelijk beschermde omgeving”, zoals hij het noemt. “Ik ben opgevoed met huisje, boompje, beestje. Zorg dat je een goede baan krijgt, dat je goed geld verdient, dat je trouwt en kinderen krijgt. Dat soort dingen.” Hij voegt er gelijk aan toe dat zijn zonen een andere raad meekrijgen: “Doe wat je leuk vindt en geniet ervan!”

Ook ‘nieuwe dingen doen’ loopt als een rode draad door de carrière van Kwakkel. Hij vindt vooral trajecten waarvan “de paden nog niet gebaand” zijn interessant om te doen. Bij de Rabobank was hij betrokken bij de ontwikkeling van telebankieren en later mobiel bankieren. Ook droeg hij bij aan de ontwikkeling van iDeal. “Dat zijn allemaal dingen waarbij je een doel voor ogen hebt, maar het pad daarnaartoe heeft nog nooit iemand bewandeld. En eigenlijk is dat bij Geldmaat ook zo.”

Motivatie

Gevraagd hoe hij mensen in zijn teams motiveert, geeft Kwakkel een interessant antwoord: “Ik geloof er echt in dat motivatie uit jezelf moet komen. Dat is de sterkste motivatie.” Hij verduidelijkt: “Dat betekent dat je mensen vertrouwen moet geven, ruimte moet geven en achter hen moet staan, en in voorkomende gevallen vóór hen moet staan. Ervoor zorgen dat omstandigheden zodanig zijn dat mensen het beste uit zichzelf halen en zichzelf motiveren.”

Het geven van vertrouwen komt ook naar voren in zijn eigen stijl van organiseren en het veranderen van dingen binnen een team. Volgens Kwakkel krijgen veranderingen vooral vorm als je voldoende draagvlak creëert. “Mijn stijl is om mijn gevoel eerst te delen met anderen.” Een goede dialoog met elkaar hebben vindt hij belangrijk. “Door elkaar aan te vullen of te bevestigen krijg je een compleet plaatje.”

Hij heeft ten slotte nog tips voor mensen die aan hun loopbaan beginnen, en dan specifiek in de financiële sector. “Blijf vooral nieuwsgierig! Kijk om je heen wat er gebeurt, wees kritisch en hobbel niet achter de grote meute aan. Wees beducht op het kopiëren van wat anderen voor je gedaan hebben. Wat voor anderen goed geweest is, hoeft dat voor jou niet te zijn.”

Luister hier de podcast.