Vermogensbeheerders die niet inspelen op ESG-eisen verliezen klanten

08 juli 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de afgelopen jaren zijn Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur) (ESG) steeds belangrijker geworden voor de beleggersgemeenschap, in het bijzonder voor grote pensioenfondsen, beleggingsfondsen en bezorgde ultra-rijken, wier kapitaal een groot effect heeft op de manier waarop de economie de omgeving beïnvloedt.

In het jaarlijkse rapport - Global Wealth Research Report – van accountants- en advieskantoor EY, komt duidelijk naar voren dat ESG een prominente plaats inneemt op de agenda’s van bedrijven. Eerdere jaren toonden al aan dat beleggers steeds luider riepen om meer verantwoordelijkheid vanuit CEO’s en bestuurders met betrekking tot het gebied waarbinnen hun bedrijven en hun toeleveranciers actief zijn.

Ondanks blijvende zorgen over de duurzaamheid van economische activiteiten, denkt net iets minder dan de helft van de beleggers dat vermogensbeheerders hun ESG-doelen niet voldoende begrijpen. Als gevolg daarvan denkt meer dan een derde van de ESG-bewuste klanten erover om binnen drie jaar over te stappen naar een andere vermogensbeheerder.

 Vermogensbeheerders die niet inspelen op ESG-eisen verliezen klanten

Positieve impact

Terwijl velen verwachtten dat de ESG-doelstellingen minder belangrijk zouden worden vanwege de pandemie en de bijkomende recessie, blijkt uit het rapport van EY juist het tegenovergestelde. Op basis van een gedetailleerd onderzoek onder 2.500 klanten op het gebied van vermogensbeheer in 21 regio’s, blijkt dat klanten nu  doelgericht investeren en verder kijken dan alleen het financieel rendement.

Om ‘doelgericht’ te zijn, moet een organisatie daadwerkelijk staan voor iets waar ze in gelooft. Het moet verder gaan dan alleen winst maken en een positieve impact hebben op de maatschappij. Dat gevoel wordt in toenemende mate populair onder consumenten.

Volgens EY is het algemene sentiment onder beleggers veranderd, met name vanwege de groeiende wens van consumenten om doelgerichte bedrijven te zien bloeien. Op het ogenblik heeft 78% van de klanten van vermogensbeheerders duurzaamheidsdoelen in hun leven, terwijl 62%, ongeacht leeftijd of geslacht, het doel heeft om een ‘duurzame’ erfenis achter te laten.

Tot op zekere hoogte vraagt de aandacht voor het en belang van duurzaamheid en een dergelijke erfenis onder klanten om een antwoord vanuit de vermogensbeheerders. EY concludeert dat meer dan de helft (54%) van de mondiale klanten van mening is dat vermogensbeheerders hun ESG-doelen begrijpen. Bij een aanzienlijk deel van de vermogensbeheerders is volgens een stevige 41% van de klanten echter nog veel ruimte voor verbetering.

Aanzienlijke verliezen

Dit zou vermogensbeheerders, die zich de laatste jaren nog niet hebben aangepast aan doelgericht beleggen, moeten wakker schudden. Zoals het nu lijkt, verwacht EY dat 35% van de klanten die duurzaamheidsdoelen er op nahouden, de komende drie jaar wil overstappen naar een andere vermogensbeheerder. EY concludeert dat vermogensbeheerders dus meer moeten doen om klanten die bewust zijn van duurzaamheid, vast te houden. Anders lopen ze de kans op aanzienlijke verliezen.

Tegelijkertijd zou een generatiekloof – ten aanzien van hun focus op duurzaamheid – de vermogensbeheerders op scherp moeten zetten. Want hoe jonger de klant, hoe kleiner de kans dat ze het gevoel hebben dat er genoeg gedaan wordt aan duurzaamheid. Terwijl een meerderheid van de ‘Babyboom-beleggers’(57%) vindt dat er genoeg gedaan wordt aan ESG-doelen, vindt slechts 49% van de ‘Millenials’ dat ook.

EY trekt in het rapport de conclusie dat de vermogensbeheermarkt de komende drie jaar wel eens drastisch zou kunnen veranderen. De traditionele benadering van vermogensbeheer zou volgens de onderzoekers tegen 2024 mogelijk tot een leegloop van klandizie kunnen leiden.

Wereldwijd verwacht EY een potentieel verlies aan conventionele vermogensbeheerders van 16%, terwijl de ‘aangepaste’ vermogensbeheerders juist een groei van hun klantenbestand kunnen verwachten. Die groei zou kunnen oplopen naar 23%, schrijven de auteurs.  Deze groep van vermogensbeheerders zou, naar verwachting, kunnen groeien met 15%.