ASN Impact Investors lanceert ASN Biodiversiteitsfonds

18 november 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

Bij de presentatie van de naamsverandering – van ASN Beleggingsfondsen naar ASN Impact Investors – gaf topman Bas-Jan Blom aan dat alle ASN-beleggingen en -investeringen een positief effect moesten hebben op het klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. In lijn met die ambitie, presenteerden ASN Bank en ASN Impact Investors onlangs het ASN Biodiversiteitsfonds.

Het is de bedoeling dat het beleggingsfonds in projecten en initiatieven investeert die een meetbare positieve bijdrage leveren aan het herstel (of bescherming) van biodiversiteit. Volgens de vermogensbeheerder vormt het biodiversiteitsfonds hét bewijs dat financieel rendement wel degelijk samen kan gaan met natuurherstel.

ASN Impact Investors-directeur Bas-Jan Blom legt uit het fonds noodzakelijk is, omdat ‘gewoon’ duurzaam beleggen niet ver genoeg gaat. “Zelfs de meest duurzame beursgenoteerde bedrijven brengen onderaan de streep schade toe aan biodiversiteit. Terwijl bescherming en herstel hiervan noodzakelijk is en juist economische waarde kan opleveren.”

“De financiële sector is dringend toe aan een transitie. Daarom dagen wij de sector uit. Met het ASN Biodiversiteitsfonds zetten we biodiversiteit neer als nieuwe asset categorie. Vanuit de overtuiging dat financieel rendement kan samengaan met herstel van biodiversiteit.”

Een gezond ecologisch evenwicht

ASN Impact Investors legt uit dat fonds Euronext genoteerd is en zich specifiek op vier sectoren richt: duurzame bosbouw, boslandbouw, duurzame zeeën en visserijen en ecotoerisme. Investeerders kunnen via het fonds bijvoorbeeld beleggen in boslandbouw in het Amazonegebied, alternatieve zuivel die bijdraagt aan bodemherstel in Australië of een scaleup bedrijf dat wereldwijd met innovatieve technologieën de aquacultuur verduurzaamt. 

De beleggingsafdeling van ASN heeft daarbij de doelstelling om met elke miljoen euro in het biodiversiteitsfonds rond de 230 hectare op land of zee te herstellen tot een “gezond ecologisch evenwicht”. Tegelijkertijd moet het fonds ‘groene’ werkgelegenheid creëren die niet ten koste gaat van de natuur, maar wel bijdraagt aan de welvaart van lokale gemeenschappen.

“Dankzij een zorgvuldige selectie biedt het fonds beleggers naast duurzame impact ook financieel rendement”, legt Blom uit. “ Wat we nu gaan doen, is volledig nieuw in de sector. Daarom zijn we bij aanvang voorzichtig met de inschatting van het risico en rendement.”

Economie van de toekomst

Het fonds moet uiteindelijk doorgroeien naar een omvang van honderden miljoenen euro’s. Dat past volgens Blom bij de ambitie om in 2030 met het totaal van alle beleggingen en investeringen een netto positief effect te hebben op de algehele biodiversiteit. “De markt is nu nog klein, de spelers die hierin vooroplopen zijn veelal nog niet beursgenoteerd. Maar hun groeipotentie is enorm en met ons geld bouwen ze mee aan de economie van de toekomst”, besluit Blom.