Hoe kan zekerheid omtrent financiering de energiecrisis bedwingen?

24 oktober 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

De energiecrisis is niet alleen merkbaar in jouw portemonnee, het beïnvloedt ook de financiering van de energietransitie. Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelt dat overheden en marktpartijen meer zekerheid moeten bieden om de financierbaarheid van investeringen te bevorderen. Hij vertelt in dit artikel hoe financiële experts rendabele investeringen verkennen, zodat de energiecrisis geen belemmerende factor is voor de standaardisatie en realisatie van de energietransitie.

Heeft de energiecrisis invloed op de financiering van de energietransitie?

“De financiering van de energietransitie wordt op verschillende manieren beïnvloed door de energiecrisis”, aldus Machiel Mulder. Drie pijlers staan daarbij centraal: De hoge gasprijzen maken investeringen in energiebesparing en isolatie van woningen rendabeler. Financiering is hierdoor dus aantrekkelijker.

De hoge elektriciteitsprijzen maken investeringen in wind- en zonneparken rendabeler en daarmee beter financierbaar; en tot slot de grote prijsfluctuaties die onzekerheid over de toekomst geven. Dit komt de financierbaarheid van investeringen in de energietransitie niet ten goede.

Machiel Mulder, Hoogleraar energie-economie, Rijksuniversiteit Groningen

De stijgende prijzen van zowel gas als elektriciteit maken het dus rendabeler en aantrekkelijker om te investeren in de financiering van de energietransitie. De prijsfluctuaties geven daarentegen onzekerheid, waardoor de energiecrisis juist een negatief effect heeft op de financierbaarheid van investeringen.

Hoe versnelt de transitie door samenwerking tussen publieke en private partijen?

Mulder stelt dat overheden de financierbaarheid van projecten bevorderen door meer duidelijkheid te verschaffen over toekomstige regelgeving en financiële ondersteuning. Marktpartijen dragen hieraan bij door contractvormen te ontwikkelen waarbij financiers meer zekerheid krijgen over toekomstige opbrengsten. De onzekerheid over de prijsfluctuaties wordt hierdoor deels weggenomen.

Waar kunnen financiële experts nu al mee beginnen?

“Begin meteen om rendabele investeringsopties te verkennen bij diverse bedrijfstakken en huishoudens”, zegt Mulder. Je ziet dan direct in hoeverre de investeringen niet van de grond komen door een ontoereikend aanbod van financiering. Bepaal vervolgens waardoor de financiering belemmerd wordt, zodat je gericht aan de slag kunt om het obstakel weg te nemen.

Wat is cruciaal om de financiering van de energietransitie op te schalen?

Het verschilt per onderdeel van de energieketen wat essentieel is voor het opschalen van de transitie. Investeringen in netbeheerders vragen om meer risicodragend vermogen, terwijl een vergroting van vreemd vermogen voor rendabele projecten nodig is voor investeringen bij kleinere bedrijven.

Werk samen voor de realisatie van de energietransitie

Wil jij meer weten over de energiecrisis en andere factoren die de financiering van energieprojecten beïnvloeden? Bezoek dan het congres Financiering van de energietransitie op 24 november 2022! Machiel Mulder en andere financiële experts vertellen je hier meer over onzekerheden omtrent de energietransitie en hoe je de financiering haalbaar en betaalbaar krijgt. Je gaat daarnaast het gesprek aan met financiële collega’s, zodat je inspiratie opdoet over effectieve vervolgstappen. Schrijf je dus vandaag nog in voor dit onmisbare congres van Euroforum!