DNB scherpt ook uitzonderingsregel bonusplafond financiële sector aan

30 januari 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Waar het beloningsbeleid in de financiële sector reeds op de schop ging, is nu ook het beleid omtrent de bonus-uitzonderingsregel veranderd. Zo legt De Nederlandsche Bank uit dat er per 1 januari onder meer een meldplicht bestaat voor financiële instellingen die gebruik willen maken van de uitzonderingsregel voor hun niet-CAO-personeel.

De aanscherping van het algehele beloningsbeleid kent zijn oorsprong in 2018, toen voormalig Minister van Financiën Wopke Hoekstra aankondigde de “perverse prikkels” in de financiële sector tegen te willen gaan én het vertrouwen in de financiële sector te willen vergroten.

Hoekstra stelde destijds dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren van de financiële sector. Het beloningsbeleid van financiële instellingen zou daarbij een centrale rol spelen.

DNB scherpt ook uitzonderingsregel bonusplafond financiële sector aan

Specialistisch hoogwaardig personeel

Waar het beloningsbeleid al veranderde, worden per 1 januari van dit jaar ook aanvullende eisen gesteld aan de toepassing van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel.

DNB legt uit dat het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is om deze uitzondering toe te passen voor werknemers die interne controlefuncties verrichten of zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten.

De mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond, zou alleen gelden voor exceptionele gevallen. Anders gezegd: alleen voor “specialistisch hoogwaardig personeel dat van belang is voor de onderneming” kan nog een uitzondering gemaakt worden.

Daarnaast geldt er meldplicht voor ondernemingen die gebruik wensen te maken van de uitzonderingsregel. Binnen twaalf maanden na het toepassen van de uitzonderingsregel dienen financiële ondernemingen daarvan melding te maken.

Aanleiding

De toezichthouder legt uit dat tijdens de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (in 2017 en 2018) naar voren kwam dat maar voor een klein deel van de medewerkers van financiële instellingen gebruikt werd gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor topbestuurders.

Het zou hierbij gaan om respectievelijk 0,6% van alle medewerkers bij banken en 0,1% bij verzekeraars. De evaluatie liet volgens DNB ook zien dat de afwijking werd gebruikt voor personeel waarvoor de afwijking niet was bedoeld. Om die reden zag de toezichthouder zich verplicht om het beleid omtrent de uitzonderingsregel aan te scherpen.