De vergeten pijler van vertrouwen: de defensieve datastrategie

20 juni 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De afgelopen decennia heeft de bancaire sector een significante transformatie ondergaan. Door technologische ontwikkelingen bieden banken tegenwoordig diensten aan die tot voor kort ondenkbaar waren, denk bijvoorbeeld aan volledig digitaal bankieren, open banking en blockchain-transacties. In het streven naar vooruitgang en uitbreiding van het dienstenpakket zijn technieken zoals artificial intelligence inmiddels gemeengoed geworden.

Wiehann Weerts, Director Europe bij Monocle Solutions, waarschuwt echter dat banken zichzelf dreigen te verliezen in hun drang naar nieuwe innovaties. Het onderbelichte fundament voor een goede besluitvorming en strategie-uitvoering raakt volgens Weerts steeds verder uit het oog verloren. In dit artikel pleit hij dan ook voor de ‘herontdekking van ‘defensieve datastrategieën’.

Het doel van dergelijke defensieve datastrategieën is het minimaliseren van negatieve uitkomsten en risico’s, waarbij er rekening wordt gehouden met bijbehorende wet- en regelgeving.

Wiehann Weerts, Director Europe, Monocle Solutions

Defensieve datastrategieën dienen – net als de fundering van een gebouw – als de basis waarop verder gebouwd kan worden. Het zijn dan ook de daarop volgende ‘offensieve datastrategieën’ die de weg vrijmaken voor toekomstige innovaties. Weerts beargumenteert dat de waarde van nieuwe innovaties verloren dreigt te gaan als een goede fundering ontbreekt.

Concept van vertrouwen

Weerts legt uit dat de bancaire sector een complexe industrie is, die een breed scala aan financiële activiteiten omvat. Aan de basis van al dat investeren, leningen verstrekken en het beheren van financiële activa staat echter het “concept van vertrouwen” centraal.

Banken fungeren als tussenpartij tussen spaarders en leners. Zo vertrouwen spaarders erop dat banken hun geld veilig bewaren, veilig en gemakkelijke toegang tot hun vermogen bieden en concurrerende rendementen op hun deposito’s bieden. Tegelijkertijd vertrouwen leners op banken om hen toegang te geven tot krediet, een waakzaam oog biedt op financiële risico’s en hen helpt om hun financiële doelen te bereiken.

Daarnaast hebben banken de verantwoordelijkheid om transparant en waarheidsgetrouw te communiceren met toezichthouders, aandeelhouders en hun eigen medewerkers. Daarbij moeten banken voldoen aan een hele reeks wet- en regelgeving, waaronder Basel III/IV, MiFID II en ALMD. Regelgeving die banken verplicht tot het verzamelen van enorme hoeveelheden data, deze op te slaan en te rapporteren aan toezichthouders.

Een evenwichtige aanpak

Het implementeren en onderhouden van robuuste en betrouwbare rapportageplatforms die voldoen aan alle wet- en regelgeving, kan voor banken echter behoorlijk uitdagend zijn. Weerts stipt aan dat de complexiteit van wet- en regelgeving, lage datakwaliteit en -integriteit en legacysystemen met regelmaat roet in het eten gooien.

Niet compliant zijn kan echter ernstige gevolgen hebben, waaronder torenhoge boetes, reputatieschade en in het slechtste geval zelfs het verliezen van de bankvergunning.

Het is volgens Weerts dan ook essentieel dat zowel leidinggevenden als toezichthouders te allen tijde toegang hebben tot nauwkeurige en betrouwbare data om weloverwogen keuzes te maken en daarmee risico’s effectief en tijdig te managen..

Hoewel defensieve datastrategieën cruciaal zijn, betekent dit niet dat banken niet kunnen innoveren. Weerts benadrukt dat defensieve en offensieve datastrategieën elkaar niet uitsluiten, maar elkaar juist versterken. Nieuwe technologieën als AI hebben alleen meerwaarde als ze zijn gebaseerd op betrouwbare data.

Een evenwichtige aanpak, waarbij een bewezen defensieve strategie dienst als basis voor een innovatieve offensieve strategie, is volgens Weerts het ideale scenario. Een ideaal scenario dat banken niet alleen de zekerheid biedt dat ze voldoen aan alle wet- en regelgeving, maar hen zelfs een concurrentievoordeel kan bieden in een steeds complexer wordend bankenlandschap.