Vertrouwen in succesvolle en tijdige transitie pensioenstelsel afgenomen

21 september 2023 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ruim driekwart van de pensioenfondsen gaat ervan uit dat de administratiekosten in het nieuwe pensioenstelsel gelijk zijn aan of hoger uitvallen dan in het oude stelsel. Daarnaast zijn ze bezorgd over de communicatie rondom het nieuwe stelsel, de zorgplicht en de bijbehorende datakwaliteit. Al met al is het vertrouwen van bestuurders van pensioenfondsen in het tijdig halen van de transitie gedaald; 59% heeft er nog altijd een goed gevoel bij, hoewel dat een jaar geleden nog 70% was.

Dat en meer blijkt uit onderzoek van KPMG gehouden onder 42 pensioenfondsen. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat het Big Four-kantoor de stand van zaken onderzoekt van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenbedrijven krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om aan alle nieuwe regels te voldoen.

Eén van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat ruim driekwart van de bestuurders bij pensioenfondsen niet verwacht dat de administratiekosten in het nieuwe stelsel zullen dalen, terwijl dat juist één van de doelstellingen was van het nieuwe stelsel.

Vertrouwen in succesvolle en tijdige transitie pensioenstelsel afgenomen

Zo verwacht 74% van de respondenten dat de administratiekosten significant hoger liggen tijdens de transitiefase (vorig jaar ging het nog om 54%). Daarnaast verwacht 33% dat de kosten ook hoger blijven ná de transitie, terwijl 45% ervan uitgaat dat de kosten gelijk zullen blijven aan de kosten van de oude regeling.

Daarnaast valt in het onderzoek op dat met name grote pensioenfondsen een flinke uitdaging zien in de datakwaliteit. Goede datakwaliteit is van belang om ervoor te zorgen dat de deelnemer krijgt waar hij of zij recht op heeft. Kleine fondsen maken zich hier minder zorgen over.

Datakwaliteit sprong er volgens KPMG in het onderzoek van 2022 nog niet uit. Het advieskantoor verklaart de nieuwe barrière aan de hand van de toegenomen belangstelling van De Nederlandsche Bank in het onderwerp. Inmiddels zou zo’n 64% van de pensioenfondsen beschikken over een plan van aanpak om de datakwaliteit te verhogen.

Vertrouwen in succesvolle en tijdige transitie pensioenstelsel afgenomen

Over de gehele linie is het vertrouwen in een succesvolle en tijdige transitie van het pensioenstelsel afgenomen. Vorig jaar gaf nog 70% van de respondenten aan daar vertrouwen in te hebben, nu is dat nog slechts 59%.

Dat tijdigheid een zorg is, blijkt ook uit de antwoorden op de vraag of de ICT-systemen op tijd berekend zullen zijn op hun nieuwe taken. Daar geeft 47% een bevestigend antwoord op, terwijl 53% aangeeft daar (sterk) aan te twijfelen of daar geen idee van te hebben. Logischerwijs doen ook de eerdergenoemde zorgen over de datakwaliteit dit thema weinig goeds.

Vertrouwen in succesvolle en tijdige transitie pensioenstelsel afgenomen

Tot slot verloopt ook het overleg met de sociale partners nog niet overal vlekkeloos. Van de kleinste pensioenfondsen in dit onderzoek geeft zelfs 75% aan dat dit overleg niet naar wens verloopt. Het interne toezicht op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is daarentegen wel op orde: 91% zegt op dat front geen obstakels te zien. Dit markeert een aanzienlijke verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen 56% aangaf dat dit toezicht nog niet op orde was.

“Op meerdere fronten valt uit dit tweede onderzoek te concluderen dat pensioenorganisaties het niet makkelijker hebben gekregen afgelopen jaar”, legt Jeroen Ruepert (Partner en Head of KPMG Asset Management & Pensions) uit. “Het vertrouwen in een goede afloop is licht gedaald, en de zorgen omtrent kosten, deelnemerscommunicatie, keuzebegeleiding en zorgplicht zijn nog niet weggenomen. Ook doemt de datakwaliteit op als een nieuwe uitdaging.”

“Aan de andere kant is echter duidelijk dat het inzicht in wat deze pensioentransitie vereist, aanzienlijk is toegenomen. Praktisch alle partijen zijn nu begonnen met het voorbereiden van de overgang en verwerven een steeds dieper begrip van de reikwijdte ervan. Meer bezorgdheid kan dus ook een vorm van realisme zijn”, aldus Ruepert.

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Meer pensioengerelateerd nieuws is te vinden op de pensioen-themapagina van banken.nl.