Wat brengt 2024 de beurs? Drie fondshuizen delen hun verwachtingen – deel 2: BlackRock

29 januari 2024 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

2023 was een bewogen jaar voor de financiële markten: met rentewijzigingen, bankinterventies en opvallende prestaties van verschillende aandelensectoren. Wat heeft 2024 in petto voor de beurs? Spaar- en beleggingsbank MeDirect vroeg het aan Goldman Sachs Asset Management, BlackRock en Amundi. In drie artikelen blikken de toonaangevende fondshuizen vooruit. In deel twee is het woord aan BlackRock.

Het begon met een sterke start, gevolgd door diverse ups en downs – een saai beursjaar was 2023 niet. De het jaar ervoor in gang gezette renteverhogingen maakten hun eerste slachtoffers – denk aan Silicon Valley Bank in de VS en Credit Suisse in Europa, dat moest worden gered door UBS.

De beurs kende echter ook winnaars. Te midden van de onzekerheid presteerden technologieaandelen verrassend goed, gedreven door vooruitgang in kunstmatige intelligentie, waardoor zelfs in een omgeving van stijgende rentetarieven enige stabiliteit ontstond.

Wat brengt 2024 de beurs? Drie fondshuizen delen hun verwachtingen – deel 2: BlackRock

En nadat de jaarrendementen in het najaar bijna werden weggevaagd, zorgden meevallende inflatiecijfers ervoor de beurzen vlak voor het einde van het jaar toch weer opveerden.

Wat staat de beurs in 2024 te wachten? Zullen de centrale banken de rente verlagen vanwege in reactie op de dalende inflatie? Verzwakt de economie in Europa als gevolg van de hogere renteomgeving? BlackRock deelt zijn verwachtingen, aandachtspunten en overtuigingen voor 2024.

Wat is de verwachting van de drijfveren van de markt zijn?

"We verwachten veranderingen te zien in de opbouw van portefeuilles en beleggingsvoorkeuren, wat de markten in 2024 zal vormgeven."

"Portefeuille-resultaten sturen: wij zijn van mening dat beleggers portefeuilles dynamischer moeten benaderen en weloverwogen moeten omgaan met macro-economische blootstellingen. Het toenemend verschil in prestatie tussen aandelen onderling en volatiliteit creëren ruimte om met beleggingsvaardigheden te schitteren. Dit vereist dynamische allocatie, selectief zijn via index- en alfa-strategieën en geld aan het werk zetten."

"Macro-economische risico’s beheren: de groei in de belangrijkste economieën is trager dan voor de pandemie terwijl de rentetarieven veel hoger liggen. Wij denken dat de markten zich waarschijnlijk zullen aanpassen aan deze nieuwe realiteit en dat we onjuiste waarderingen zullen opsporen terwijl dit gebeurt. We kijken ook naar de omvang van cash sleeves in deze context, waarbij de huidige niveaus aan de zijlijn naar onze mening veel te hoog zijn."

"Megaforces benutten: deze structurele veranderingen vallen onder drie noemers: AI-revolutie, beleggingen in klimaatbestendigheid en de toenemende fragmentatie. De markten zijn doorgaans traag in het inschatten van deze grote structurele krachten, wat zorgt voor overvloedige beleggingskansen. Wij denken dat deze krachten huidige en toekomstige prestaties zullen stimuleren en dat ze op zichzelf belangrijke bouwstenen zijn voor de portefeuille."

Wat zijn de belangrijkste risico’s waar beleggers in 2024 op moeten letten?

"Het nieuwe regime van grotere macro- en marktvolatiliteit heeft geleid tot grotere onzekerheid en spreiding van prestaties. Anders gezegd, het verschil tussen de prestaties van aandelen, zelfs op dezelfde markt, is groter dan in het verleden. Dit is een grote verandering ten opzichte van de punctuele vermogensallocaties die zo goed werkten tijdens de Great Moderation, de lange periode van stabiele groei en inflatie."

"Centrale banken staan voor zwaardere afwegingen in de strijd tegen inflatie. De verleiding bestaat om het nieuwe regime te interpreteren vanuit een klassieke kijk op de economische cyclus. De markten schommelen tussen hoop op een zachte landing en angst voor een recessie als gevolg daarvan. Dit gaat voorbij aan de essentie: de economie is zich na de pandemie aan het normaliseren en wordt gevormd door structurele factoren: krimpende beroepsbevolking, geopolitieke fragmentatie en de koolstofarme overgang."

Wat is uw belangrijkste overtuiging met het oog op 2024 (of daarna)?

"Dit zijn onze sterkste overtuigingen op de tactische (6-12 maanden) en strategische (lange termijn) termijn.

"Aandelen van ontwikkelde markten: Onze macro-economische visie houdt ons onderwogen, maar het AI-thema en alfa-potentieel hebben ons dichter bij een neutrale visie gebracht."

"Inkomen uit obligaties: De rentebuffer die obligaties bieden, is over de hele lijn toegenomen in een omgeving met hogere rentes. Wij verkiezen kortlopende obligaties en zijn nu neutraal ten opzichte van langlopende Amerikaanse staatsobligaties omdat we risico’s in twee richtingen zien."

"Geografische granulariteit: we geven de voorkeur aan granulariteit op geografisch niveau en verkiezen Japanse aandelen in ontwikkelde markten. Binnen opkomende markten verkiezen we India en Mexico als begunstigden van megatrends, ook al lijken de relatieve waarderingen duur."

"Private credit: wij denken dat private credit aan marktaandeel zal winnen naarmate banken zich terugtrekken, en tegen aantrekkelijke rendementen in verhouding tot het kredietrisico."

"Aan inflatie gekoppelde obligaties: wij zien de inflatie in het nieuwe regime dichter bij 3% blijven dan bij de beleidsdoelen, waardoor dit een van onze sterkste standpunten is op strategisch vlak."

"Obligaties op korte en middellange termijn: algemeen gezien verkiezen we kortlopende obligaties boven langlopende. Dat komt door de onzekere en volatiele inflatie, de toegenomen volatiliteit op de obligatiemarkt en de zwakkere vraag van beleggers."