Hoofdeconomen ING, Rabobank en ABN AMRO pleiten voor klimaatlabel woningmarkt

22 februari 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

In een gezamenlijk rapport waarschuwen de hoofdeconomen van ING, Rabobank en ABN AMRO voor de financiële impact van klimaatverandering op de Nederlandse woningmarkt. Ze benadrukken dat kosten beheersbaar zijn voor het land als geheel, maar dat individuen en regio's verschillend worden getroffen.

Recente toevoegingen aan het rapport benadrukken de beperkte kennis die huiseigenaren hebben over klimaatrisico's, zoals overstromingen en funderingsschade, wat hun aankoopbeslissingen beïnvloedt. Een verplicht klimaatlabel wordt voorgesteld als een oplossing om deze informatievoorziening te verbeteren.

Hoofdeconoom Marieke Blom van ING benadrukt dat vooral lagere inkomens risico lopen door stijgende energiebelasting. Ester Barendregt van Rabobank waarschuwt voor ‘klimaat-tweedeling’, waarbij woningwaarden afhankelijk zijn van klimaatmaatregelen in buurten.

Hoofdeconomen ING, Rabobank en ABN AMRO pleiten voor klimaatlabel woningmarkt

De financiële gevolgen van klimaatverandering zijn volgens de economen beheersbaar, maar vragen dringend om actie. Kosten voor het energiezuiniger maken van woningen en aanpassingen aan stedelijke ruimtes zijn aanzienlijk.

Daarnaast is het repareren van funderingen die door klimaatinvloeden beschadigd raken een grote kostenpost. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) waarschuwt voor aanzienlijke risico's en benadrukt dat er miljarden nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden.

De banken erkennen dat klimaatbeleid en klimaatverandering de kosten voor wonen de komende tijd aanzienlijk zullen verhogen. De verduurzaming van huizen en gebouwen, evenals aanpassingen aan openbare ruimtes voor wateroverlast, droogte en hitte, zijn de grootste en duurste uitdagingen.

Hoewel de kosten aanzienlijk zijn, benadrukken de banken dat Nederland deze uitdagingen aankan, gezien de overwaarde op de woningmarkt. Toch pleiten ze voor meer informatievoorziening, met name via een verplicht klimaatlabel op woningen. Hierdoor kunnen toekomstige huizenkopers geïnformeerd beslissingen nemen.

De Vereniging Eigen Huis ziet uitdagingen bij de praktische uitvoering van een klimaatlabel. Een woordvoerder benadrukt tegenover de NOS de kosten en tijd die gepaard gaan met het grondig inspecteren van huizen. De banken erkennen deze zorgen maar benadrukken dat het klimaatlabel een eerlijke indicatie geeft aan toekomstige kopers.

Naast het pleidooi voor een klimaatlabel wijzen de banken op de rol van de overheid, hypotheekverstrekkers en verzekeraars bij het delen van informatie over klimaatrisico's op woningniveau.

Ze benadrukken ook hun rol als hypotheekverstrekker, waarbij ze hulp kunnen bieden aan huiseigenaren die bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben bij het herstellen van hun pand na klimaatschade.