Triodos verliest certificaat-rechtszaak tegen pianist Jan Vayne

02 april 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

Triodos bank heeft de rechtszaak die was aangespannen door Jan Vayne verloren. De pianist stak ruim tien jaar geleden zijn bij Triodos aangehouden vermogen in de inmiddels beruchte Triodos-certificaten; de bank zou hem destijds onvoldoende hebben gewezen op het gebrek aan spreiding en de daaraan klevende risico's. De rechter oordeelde daarom dat Triodos zijn zorgplicht aan Vayne zou hebben geschonden.

De rechtszaak heeft indirect te maken met de koersval van de Triodos-certificaten. Kort na de uitbraak van de coronacrisis zag Triodos zich namelijk genoodzaakt om de handel daarin stil te leggen, omdat het interne handelssysteem tegen grenzen aanliep toen het aanbod van certificaten de vraag overtrof. 

In de drie jaar dat beleggers niet bij hun geld konden, ontstond veel onrust. Met name omdat de waarde van de certificaten behoorlijk was gedaald. Van de €84 die voor het stilleggen van de handel op de borden stond, is nu nog €32 over. Duizenden beleggers, waaronder Vayne, proberen het bestuur van Triodos sindsdien verantwoordelijk te houden voor de koersval.

Triodos verliest certificaat-rechtszaak tegen pianist Jan Vayne

In de loop der jaren kocht Vayne ruim 34.000 certificaten, die voor het stilleggen van de handel nog zo’n €2,86 miljoen waard waren. Door de koersval is daar slechts iets meer dan €1 miljoen van over; een verlies van €1,77 miljoen. In een poging een deel van dat verlies terug te eisen spande Vayne afgelopen zomer de zaak aan. Hij beschuldigde Triodos van dwaling, wanprestatie en onrechtmatig handelen.

Hoewel de rechtbank het beroep op dwaling verjaard achtte, ging ze wel mee in het betoog dat Triodos Vayne onvoldoende zou hebben gewaarschuwd toen hij een deel van zijn pensioenpot in de certificaten stak. Hoewel de bank Vayne adviseerde om gespreid te beleggen, zou Triodos hem onvoldoende op de risico's hebben gewezen toen Vayne besloot daarvan af te wijken.

Reactie Triodos

In een reactie laat Triodos weten kennis te hebben genomen van het vonnis. De bank benadrukt dat de rechtszaak niet gaat over de handel in de certificaten, maar over de vraag of de bank de belegger voldoende heeft gewezen op de risico’s.

“Het oordeel is gegrond op een specifiek feitenpatroon in dit individuele geval, waaraan geen algemene conclusies kunnen worden verbonden”, vervolgt Triodos. “We zullen het vonnis zorgvuldig bestuderen en beoordelen of wij hoger beroep willen instellen.”