Duidelijke regels en focus op realiteit moet greenwashing in beleggingssector voorkomen

10 mei 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Niet transparantie, maar duidelijke regels en een focus op de realiteit. Het zijn de pijlers waar investeerders en regelgevers zich op moeten richten om het probleem van greenwashing in de beleggingssector te bestrijden. Dat stelt het Dutch Securities Institute (DSI) in een whitepaper.

Greenwashing is een regelmatig terugkerend thema in de beleggingswereld. Het komt (te) vaak voor dat beleggingen in het ESG-aanbod niet het groene resultaat opleveren dat vooraf is beloofd. Veel van de nieuwe regelgeving heeft transparantie als belangrijkste streven om dit probleem tegen te gaan. Het DSI stelt nu in een whitepaper dat de focus op andere zaken dient te liggen.

Dit whitepaper komt voort uit meerdere rondetafelgesprekken die DSI het afgelopen jaar in samenwerking met EY heeft georganiseerd. Het gaat in op de belangrijkste kwesties die naar voren kwamen in gesprekken met experts uit de financiële sector. Deze experts bieden inzichten die door beleidsmakers over het hoofd kunnen worden gezien tijdens het proces van het creëren van nieuwe regels voor de financiële sector.

Duidelijke regels en focus op realiteit moet greenwashing in beleggingssector voorkomen

Het DSI stelt in het paper dat er een vertrouwensprobleem in de sector bestaat. Soms wordt beleggers beloofd dat zij een zekere impact in het halen van de ESG-doelen kunnen maken, terwijl dit dan in de realiteit tegen blijkt te vallen. Dit heeft volgens het instituut een negatieve impact op de ambities van investeerders om maatschappelijke- en milieuproblemen aan te pakken.

Focus verplaatsen

DSI doet een aantal aanbevelingen voor de financiële sector, toezichthouders en wetgevers om het verhaal voor investeerders duidelijker en eerlijker te maken, en zo (beschuldigingen van) greenwashing zo veel mogelijk te voorkomen. Zo betoogt het instituut bijvoorbeeld dat duurzaamheid vaak niet goed gedefinieerd is bij spelers in de beleggingsindustrie.

“Verkoop- en marketingcommunicatie moet duidelijker zijn over de werkelijke impact én beperkingen van beleggingsproducten,” luidt de eerste aanbeveling. “Vaak dragen als duurzaam gelabelde fondsen niet direct bij aan duurzaamheidsdoelstellingen, maar richten ze simpelweg geen schade aan de planeet aan. Communicatieprofessionals zijn transmissiekanalen voor de strategie van hun organisatie en moeten in lijn zijn met de top-down doelstellingen.”

Ook moet er een eerlijkere dialoog komen die vanuit de top van organisaties moet worden gevoerd. “Misschien is effectief leiderschap op het gebied van duurzaamheid niet het aangaan van algemene langetermijnverplichtingen die niet kunnen worden nagekomen”, stelt het DSI.

“Mogelijk is het beter om openlijk te bespreken wat wel en niet kan worden bereikt door kapitaal toe te wijzen aan (traditionele) beleggingsfondsen en welke keuzes en afwegingen onderweg moeten worden gemaakt om de duurzame doelen te bereiken. Betrek de hele organisatie bij deze dialoog.”

De weg vinden in het datamoeras

Het DSI legt daarnaast uit dat data belangrijk is om duurzame investeringen te ondersteunen en te laten zien dat ze voldoen aan duurzame beleggingsdoelen. Maar het zou niet de enige maatstaf mogen zijn voor wat duurzaam is. “Door de definitie van duurzaamheid grotendeels over te laten aan hun dataleveranciers, leggen investment managers te veel nadruk op data als eindresultaat in plaats van als hulpmiddel, en vergroten ze ook het risico op greenwashing.”

Op dit moment kan het gebrek volgens het DSI aan data gemakkelijk worden gebruikt als excuus om niet verder te gaan met duurzame investeringen. Een belangrijke factor kan het initiatief van de Europese Commissie zijn dat tot doel heeft de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van ESG-ratings te verbeteren.

Maatregelen

Het whitepaper, dat hier te downloaden is, bevat een reeks andere aanbevelingen die de beleggingssector kunnen helpen om het probleem van greenwashing te beperken. Europese toezichthouders zullen naar verwachting op korte termijn een gezamenlijk rapport uitbrengen over greenwashing, waarmee financiële risico’s en reputatie in de komende jaren top of mind blijven.