Nederlands juridisch handboek ‘Markets in Crypto-Assets Regulation’ is gelanceerd

05 juni 2024 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Onlangs is het Nederlandse juridische handboek 'Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)' van de hand van Willem Röell (De Roos Advocaten), Jonneke van Poelgeest (Trivvy Advocaten) en Tom Loonen (PinsentMasons en VU) gepubliceerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan Tanya Pieters-Gorissen, hoofd Capital Markets Integrity & MiCAR bij de Autoriteit Financiële Markten.

MiCAR vormt een belangrijke stap voor de almaar meer volwassen wordende cryptomarkten in Europa en wereldwijd. Het boek heeft tot doel de regelgeving in heel Europa te harmoniseren, een gelijk speelveld te creëren en tegelijkertijd innovatie te ondersteunen.

Dit boek is een waardevolle bron voor Crypto-Asset Service Providers (CASP's) die op zoek zijn naar een MiCAR-licentie, voor uitgevers en aanbieders van crypto-activa die hun Whitepapers voorbereiden en voor financiële instellingen die hun diensten willen diversifiëren met crypto-activa.

Nederlands juridisch handboek ‘Markets in Crypto-Assets Regulation’ is gelanceerd

Het boek behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder licentievereisten, gedragsregels, prudentiële normen, aanbodvereisten, marktmisbruik, antiwitwasregelgeving en de Travel Rule.

Met als doelgroep advocaten, toezichthouders, compliancefunctionarissen en leidinggevenden binnen de crypto-industrie belooft het handboek een onmisbaar naslagwerk te worden.

klik hier voor meer informatie – en voor aanschafmogelijkheden.