Europese Raad neemt nieuw AML-pakket aan

07 juni 2024 Banken.nl 1 min. leestijd

De Europese Raad heeft een nieuwe AML-verordening geaccepteerd. Het nieuwe pakket aan antiwitwasvoorschriften moet het Europese financiële stelsel én zijn burgers beschermen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Met de verordening worden alle losse AML-regels die van toepassing zijn op de particuliere sector ondergebracht in één pakket. Tegelijkertijd kunnen lokale toezichthouders hun AML-beleid toetsen aan één duidelijke richtlijn. Deze harmonisatie van de spelregels moeten mazen in de wet waar witwassers misbruik van maken dichten.

Daarnaast stelt de verordening ook strengere due diligence-eisen, reguleert het beneficial ownership, stelt deze een Europese brede limiet in van €10.000 aan contante betalingen en biedt het handvaten hoe lokale FIU’s met toezichthouders dienen samen te werken.  

Europese Raad neemt nieuw AML-pakket

Overigens worden de antiwitwasregels ook uitgebreid naar nieuwe sectoren, waaronder het grootste deel van de cryptosector, handelaren in luxegoederen en voetbalclubs en -makelaars.

Wat verder nog voortvloeit uit het pakket, is de totstandkoming van de Anti-Money Laundering Authority. De AMLA – gevestigd in Frankfurt – krijgt onder meer de taak om rechtstreeks toezicht te houden op de grootste Europese financiële instellingen, om in te grijpen bij tekortkomingen in het toezicht, op te treden als centraal knooppunt voor toezichthouders en om te bemiddelen bij geschillen tussen de betrokkenen partijen.

“De nieuwe en strengere regels zullen onze financiële systemen in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme aanzienlijk versterken”, legt Vincent Van Peteghem (de Belgische minister van Financiën) uit.

“Vanuit het AMLA zullen we ervoor zorgen dat fraudeurs, witwassers, de georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben om hun opbrengsten via het financiële systeem te legitimeren.”