Vertrouwen in financiële sector blijft stabiel

24 juni 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in banken, verzekeraars en pensioenfondsen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank onder ruim 2400 Nederlandse huishoudens.

De toezichthouder meet jaarlijks het vertrouwen van Nederlandse huishouden in financiële instellingen. Uit de meting van dit jaar blijkt dus dat het vertrouwen het afgelopen jaar op hetzelfde peil is gebleven.

Zo geeft 53% van de ondervraagden aan tamelijk veel of zelfs heel veel vertrouwen in financiële instellingen te hebben. De overige respondenten hebben daarentegen niet zoveel of helemaal geen vertrouwen.

Vertrouwen in financiële sector blijft stabiel

Bron: DNB

Het vertrouwen in bedrijven, de nationale politiek en techbedrijven bleef nagenoeg onveranderd. Tegelijkertijd is het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in DNB en de ambtenarij licht gestegen. Driekwart van de respondenten geeft aan tamelijk veel of heel veel vertrouwen in DNB te hebben.

Banken

Verder ingezoomd komt uit het onderzoek naar voren dat Nederlandse huishoudens vertrouwen hebben in de financiële gezondheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo heeft iets meer dan driekwart van de respondenten er overwegend of volledig vertrouwen in dat de eigen bank te allen tijde in staat is het toevertrouwde geld terug te betalen, vergelijkbaar met vorig jaar.

Het vertrouwen in de financiële gezondheid van de eigen bank ligt daarmee iets hoger dan het vertrouwen in de financiële gezondheid van de bankensector in het algemeen. Van de ondervraagden heeft namelijk 71% er overwegend of volledig vertrouwen in dat Nederlandse banken in staat zijn het aan hen toevertrouwde geld terug te betalen.

De onderzoekers noemen het opvallend dat de ondervraagde huishoudens afgelopen jaar wat minder vaak hebben gedacht aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. In 2024 gaf 30% van de ondervraagden aan hier wel eens of vaak aan te denken, terwijl dit vorig jaar 38% was. De val van meerdere Amerikaanse banken als Credit Suisse zou volgens DNB de oorzaak daarvan kunnen zijn.

Vertrouwen in financiële sector blijft stabiel

Bron: DNB

Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland in het voorjaar van 2023.

Verzekeraars en pensioenfondsen

Huishoudens hebben ook vertrouwen in de financiële gezondheid van verzekeraars en pensioenfondsen. Zo toont het onderzoek aan dat 63% van de respondenten er vertrouwen in heeft dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden na kunnen komen. Bij pensioenfondsen heeft 57% van de ondervraagden er volledig of overwegend vertrouwen in dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden te voldoen.

Beide vertrouwensindicatoren liggen wel wat lager dan in het voorjaar van 2023, toen respectievelijk 68% en 62% van de respondenten vertrouwen had in de financiële gezondheid van verzekeraars en pensioenfondsen.