Currence: Chipknip verdwijnt als betaalmiddel

28 maart 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Na 1 januari 2015 kan de Chipknip niet meer worden gebruikt als betaalmiddel. Dit maakte Currence vandaag bekend, de eigenaar van de nationale betaalproducten in Nederland. Vanwege het teruglopende aantal transacties en het succes van alternatieve betaalmethoden is besloten om de Chipknip als betaalmethode te beëindigen.

Gebruik van de Chipknip neemt sterk af

Op basis van de marktontwikkelingen en na consultatie van marktpartijen heeft Currence besloten om 17 jaar na de introductie te stoppen met de Chipknip. Kleine bedragen worden steeds vaker gepind, waardoor Chipknip steeds meer overbodig wordt. Het aantal Chipkniptransacties is dan ook sterk afgenomen van 171,7 miljoen in 2011 tot 148,2 miljoen in 2012 (-14%). Daarnaast zullen de kosten van de chipknip toenemen door noodzakelijke investingen om de infrastructuur in stand te houden en aan te sluiten bij SEPA ontwikkelingen. Vanwege het teruglopende aantal transacties en het succes van alternatieve betaalmethoden is besloten om van deze ketenbrede investering af te zien en Chipknip als betaalmethode te beëindigen.

Currence - Chipknipbetalingen

Detailhandel stopt per april 2013
De komende jaren zal het aantal transacties flink blijven dalen. De detailhandel zal, zoals bekend, al per april van dit jaar met Chipknip stoppen. Het aantal Chipkniptransacties neemt hier elke dag af. Pinnen is voor ondernemers in de loop van de jaren steeds goedkoper geworden. Het pinnen van kleine bedragen is in de detailhandel dan ook algemeen geaccepteerd. Het stoppen van de acceptatie van Chipknip heeft tevens als voordeel dat de klant geen keuze meer hoeft te maken op de betaalautomaat tussen Maestro of V PAY en Chipknip. Dit voorkomt onnodige wachttijden.

Duidelijke daling in de traditionele Chipknipbranches
Chipknip neemt slechts circa 2% van alle toonbankbetalingen in Nederland voor zijn rekening. Chipknip bewees de afgelopen jaren met name zijn toegevoegde waarde in de segmenten parkeren, vending (verkoopautomaten) en catering (bedrijfskantines). Ook in deze segmenten zien we steeds vaker een substitutie van Chipknip door pinnen en andere elektronische betaalmiddelen. De drie segmenten waren in 2011 samen nog goed voor bijna 129,4 miljoen transacties; in 2012 is het aantal transacties teruggelopen tot 114,6 miljoen (-11,4%).