IG&H Consulting: Banksparen eindelijk volwassen

02 juli 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Banksparen is ruim 4 jaar na de introductie in 2008 tot volledige wasdom gekomen. Het tegoed van Nederlandse huishoudens op bankspaarrekeningen is volgens berekeningen van IG&H Consulting het afgelopen jaar gegroeid met 79% tot een totaal vermogen van €12,7 miljard. De forse toename van het totale bankspaarsaldo is het resultaat van een verdere verschuiving van kapitaal en de toegenomen populariteit van het product. Het Lente-akkoord zorgt echter voor onzekerheid, waardoor het nu niet mogelijk is om te zeggen waar het plafond voor banksparen ligt.

Het onderzoek van IG&H is gebaseerd op financiele gegevens van 10 banken en verzekeraars.

Banksparen dé standaard in de derde pijler
Het merendeel van de consumenten is inmiddels bekend met banksparen. Zekerheid, begrijpelijkheid en transparantie zijn in de huidige markt dé redenen voor de Nederlandse consumenten om banksparen te verkiezen boven vermogensopbouw via levensverzekeringen. Daarbij zetten aanbieders en adviseurs het laatste jaar proactief in op het onderbrengen en oversluiten van vermogen in bankspaarproducten. Door deze verschuiving en het aantrekken van nieuwe spaargelden groeit de bankspaarproductie over heel 2011 met 39% tot € 5,4 miljard. Zelfs de productie van banksparen voor de eigen woning weet in een dalende hypotheekmarkt enorme groeicijfers (+29% ten opzichte van 2010) te realiseren.

Levenmarkt stort versnelt in
Verzekeraars lieten zich begin 2011 met name voor de pensioenmarkt nog positief uit over kansen voor verzekeringsoplossingen én bankproducten. De realiteit heeft hen echter ingehaald: persoonlijke vermogensopbouw via bancaire producten (van het eigen label of dat van hun bancaire dochters) genereert in 2011 veel meer volume. Hoewel in de eerste helft van 2011 de cijfers en het toekomstperspectief inderdaad nog goed zijn en de ergste krimp voorbij lijkt, veranderen de oplaaiende Eurocrisis en groeiende onzekerheid het sentiment drastisch. Het consumentenvertrouwen daalt naar een laagtepunt en onzekerheid over de financiële toekomst krijgt de overhand, waardoor de levenproductie voor pensioen in de tweede helft van 2011 met 40% krimpt ten opzichte van het eerste half jaar. Hierdoor daalt de totale levenproductie in 2011 met 15% ten opzichte van 2010.

Onduidelijk toekomstperspectief
Net nu banksparen tot volledige wasdom komt, lijkt het Lente-akkoord roet in het eten te gooien. Door aanpassingen in wet- en regelgeving wordt de groeipotentie van banksparen in een heel ander perspectief geplaatst. De consument wordt aanzienlijk beperkt in zijn keuze, doordat banksparen voor ontslag en eigen woning volgens het nu voorliggende voorstel niet langer mogelijk zijn.