AFM informeert banken over invoering provisieverbod

07 december 2012 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft banken en verzekeraars per brief geïnformeerd over de invoering van het provisieverbod. Dit is een reactie op de vragen en onduidelijk die leven bij banken en verzekeraars over de verschillende aspecten van het provisieverbod zoals het dienstverleningsdocument, productkortingen, de inning van advieskosten en gespreide betaling van advies- en distributiekosten.

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten. Dit houdt in dat de financiële instellingen (directe aanbieders en onafhankelijke adviseurs en bemiddelaars) verplicht zijn hun kosten direct en transparant in rekening te brengen bij de klant.

Dienstverleningsdocument

Een financiële dienstverlener is verplicht om bij het leveren van financiële diensten de klant een Dienstverleningsdocument (DVD) te verstrekken. Dit document moet worden verstrekt voordat de instelling overgaat tot het verlenen van een dienst. Het Dienstverleningsdocument moet de klant inzicht geven in de aard en de reikwijdte van de dienstverlening evenals de beloning die hier tegenover staat. Op deze manier moet het voor de klant eenvoudiger worden om diensten en kosten van verschillende adviseurs te vergelijken.

Op 1 januari 2013 is de nieuwe standaard dienstverleningsdocument nog niet beschikbaar. Adviseurs en bemiddelaars kunnen dan hun huidige dienstverleningsdocument gebruiken, maar aanbieders niet. Aanbieders zullen voorafgaand aan hun dienstverlening transparant moeten zijn over hun dienstverlening en de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht.

Advies- en distributiekosten

Financiële instellingen zijn verplicht hun kosten direct en transparant in rekening te brengen bij de klant. De kosten van advies en distributie moeten apart van de productprijs op de factuur worden opgenomen en rechtstreeks met de klant worden afgerekend. Consumenten mogen de kosten van advies gespreid betalen onder de voorwaarden dat de betaling binnen twee jaar volledig te afgerond en er geen rente in rekening wordt gebracht.

Productkorting

Onderhandelen in het belang van de klant over productkortingen (‘de beste deal realiseren’) is toegestaan, ook onder het aanstaande provisieverbod. Strikte voorwaarde hierbij is wel dat aan de afgesproken productprijs geen variabelen gekoppeld zijn, zoals een minimale productie of een bovengemiddelde kwaliteit van (advies)dienstverlening. Bovendien mag de geboden productkorting geen relatie hebben met de prijs van een dienst die een adviseur levert.

Inning van advieskosten

De inning van de advieskosten van onafhankelijke adviseurs door de aanbieder of gevolmachtigde agent van de aanbieder is niet toegestaan onder de aanstaande provisieregels. Door de inning van de advieskosten door de aanbieder of gevolmachtigde agent blijven onderlinge banden tussen de aanbieder en de adviseur bestaan.