ECB verhoogt inflatiedoelstelling naar 2%

12 juli 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Europese Centrale Bank heeft de inflatiedoelstelling naar 2% bijgesteld op de middellange termijn. Ook neemt de ECB vanaf nu de huizenprijzen mee in de inflatieberekening. Dat is de uitkomst van een herziening van de strategie die sinds januari 2020 werd uitgevoerd. De ECB veranderde in 2003 voor het laatst van zijn inflatiestrategie.

De ECB hanteerde de afgelopen achttien jaar het doel van een inflatie van ‘dicht bij, maar lager dan 2%’. Volgens ECB-president Christine Lagarde is 2% geen plafond meer. Met het nieuwe doel moet duidelijker zijn wanneer de ECB de rente zal verhogen of verlagen.

In de praktijk betekent het volgens de NOS dat de ECB ook bij een tijdelijk oplopende inflatie de rente laag houdt en door zal gaan met grootschalig opkopen van schulden met gecreëerd geld. Dat is goed voor eurolanden met hoge schulden en nadelig voor landen met veel spaartegoed, zoals Nederland.

ECB verhoogt inflatiedoelstelling naar 2%

Huizenprijzen en klimaatverandering

De ECB ziet in de lage rente van de afgelopen jaren een belangrijke oorzaak van de sterke prijsstijging van koopwoningen in Europa. Hierdoor stelt de centrale bank dat de prijsontwikkeling voor huiseigenaren onderdeel moet worden van hoe Europese inflatiecijfers berekend worden. Omdat het meerdere jaren duurt voordat de officiële richtlijn is aangepast, gaan de beleidsbepalers voorlopig uit van losse cijfers daarover.

Naast het rentebeleid past de ECB ook zijn monetaire beleid aan en worden de gevolgen van klimaatverandering mee in de modellen genomen. Voortaan worden deze gevolgen meegenomen in het opkoopbeleid van obligaties, waardoor voorkomen moet worden dat de centrale bank met potentieel risicovolle beleggingen blijft zitten.

Tot slot gaat de ECB de risico’s van klimaatverandering beter in kaart brengen en analyseren. Zo kunnen de gevolgen voor de economie beter in kaart worden gebracht en kan de centrale bank met het beleid daarop anticiperen. Lagarde heeft daarbij aangekondigd niet nog eens achttien jaar te willen wachten met een mogelijke strategieverandering. Het is de bedoeling dat de ECB in 2025 zijn strategie opnieuw onder de loep neemt.

Amerikaanse inflatie

Onlangs hebben economen van Deutsche Bank zich “uitzonderlijk bezorgd” geuit over de Amerikaanse inflatie. Volgens hen zorgen de verhoogde overheidsuitgaven en het ruime monetaire beleid onder president Biden voor economische parallellen met de jaren 1940 en 1970, de inflatiepercentages piekten destijds op respectievelijk 14,36% (1947) en 11,04% (1974).

Economen van de Duitse bank waarschuwden dat als de Amerikaanse centrale bank Fed niet snel reageert op de oplopende inflatie, dit razendsnel uit de hand kan lopen en de maatschappij kan ontwrichten.