EBA constateert tekortkomingen in antiwitwasprocessen bij PSP-instellingen

27 juni 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De Europese PSP-sector heeft zijn antiwitwas- en antiterrorisme financieringsprocessen niet op orde. Zo blijkt uit onderzoek van de European Banking Authority. De Europese toezichthouder is tot de conclusie gekomen dat betaalinstellingen en hun toezichthouders niet in staat zijn om risico’s omtrent witwassen (ML) en terrorismefinanciering (TF) effectief te beoordelen.

De EBA onderzocht de ML/TF-risico’s in de PSP-sector in het afgelopen jaar. De toezichthouder wilde met name weten hoe payment service providers ML/TF-risico’s identificeren en hoe ze daarmee omgaan. Ook de rol van toezichthouders in dat proces werd meegenomen – met name bij het proces van de vergunningaanvraag evenals gedurende de levensloop van een betaalinstelling.

De EBA-onderzoekers kwamen daarbij tot de conclusie dat de PSP-sector over het algemeen niet in staat is ML/TF-risico’s “adequaat te beheren”. Interne AML en CFT controles zouden ontoereikend zijn om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen – terwijl de sector juist als een ‘high-ML/TF-risk wordt bestempeld.

EBA constateert tekortkomingen in antiwitwasprocessen bij PSP-instellingen

Daarnaast stelt de EBA dat de bevoegde instanties momenteel niet genoeg doen om effectief toezicht te houden op de sector. Hierdoor loopt het financiële stelsel het risico dat bedrijven met zwakke AML/CFT-controles actief zijn in de Europese Unie, bijvoorbeeld door zich te vestigen in lidstaten waar de procedures voor een vergunningsaanvraag minder streng zijn – de weg naar de rest van Europa ligt vervolgens open.

De onderzoekers waarschuwen dat als de sector niet snel verbetert, de integriteit van het volledige financiële stelsel van de EU in gevaar komt. Daarnaast zou ook de toegankelijkheid van de PSP-dienstverlening in het geding komen.

Tot slot stipt de EBA aan dat de wettelijke basis om de problemen aan te pakken al bestaat. Om de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme te verminderen, is het volgens de EBA dan ook vooral zaak om strenger te handhaven.  

Meer weten? Lees hier het volledige rapport.

Meer AML-gerelateerd nieuws is te vinden op de AML-themapagina van banken.nl.