Kernwoorden voor serieuze aanpak klimaatverandering

30 september 2021 Banken.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

"Klimaatverandering en andere ESG-gerelateerde onderwerpen zijn onmiskenbaar belangrijk vandaag de dag. Dat blijkt ook uit het langverwachte IPCC-rapport dat onlangs is uitgebracht. Er zijn veel goede intenties en mensen willen aan de slag, maar het is vanwege de ingrijpende keuzes die moeten worden gemaakt nog best een uitdaging om te zorgen dat daadwerkelijke stappen worden gezet. Uit het veld blijkt dat er behoefte is aan concrete handvatten die worden geformuleerd aan de hand van de relevante regelgeving. Tegelijkertijd vraagt een goede aanpak juist maatwerk en een langetermijnvisie."

Aan het woord is Eva Schram. Als advocaat in de financial markets regulation group van De Brauw is Schram gespecialiseerd in financieel toezichtrecht en pensioenrecht. Zij adviseert grote financiële ondernemingen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, over een breed scala aan regulerings- en (pensioen)vraagstukken. Duurzaamheidsvraagstukken bij langetermijnbeleggingen en het steeds groeiende aantal regels op dit gebied spelen daarbij een steeds grotere rol en deze hebben haar bijzondere belangstelling.

Schram is daarnaast vicevoorzitter van de Derivatives Subcommittee van de IBA Banking Law Committee en bestuurslid van de International Pension & Employee Benefits Association (IPEBLA). Zij nam deel aan de sessie ‘Overzicht regelgeving, guidelines en standaarden, tijdens IIR's Sustainable Finance & Climate Risk Event.

Eva Schram, advocaat bij De Brauw

Collega Thom Wetzer (eveneens spreker op het event) vult aan. "Het nieuwe rapport van het IPCC, het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, laat zien dat we inmiddels allemaal klimaatjuristen moeten worden. Vanuit welke rol je ook acteert, iedereen komt in aanraking met het onderwerp klimaatverandering en duurzaamheid in bredere zin."

Wetzer is Associate Professor of Law and Finance en Director van het Oxford Sustainable Law Programme, aan de University of Oxford. Zijn onderzoek richt zich op het snijvlak van juridische en financiële leerstukken, met speciale aandacht voor maatschappelijke uitdagingen als duurzaamheid of het waarborgen van financiële stabiliteit. Internationale media zoals de Financial Times, Bloomberg, Reuters en The Guardian besteden regelmatig aandacht aan zijn werk.

Naast zijn rol als academicus adviseert Wetzer overheden, centrale banken, bedrijven, NGO’s en internationale instellingen – waaronder de Bank of England, de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Verenigde Naties. Wetzer is ook als consultant verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

"We wisten al dat klimaatverandering snel kan gaan. Maar als we kijken naar de huidige trends lijkt het nu pas echt tot iedereen door te dringen. Als we dit een halt willen toeroepen, dan moeten we snel schakelen. En dat gegeven maakt deze belangrijke opdracht voor de financiële sector, het bedrijfsleven, overheden en de burgers zelf behoorlijk uitdagend", aldus Wetzer.

Momentum in de markt

Schram: "Momenteel ligt de focus in de financiële sector nog op het delen en duiden van informatie. En dat is logisch, want er is veel behoefte aan duidelijkheid over de thema’s duurzaamheid, beleid en de daaraan gekoppelde investeringen. Hoe we het ook wenden of keren: er komt veel op ons af. Die verandering start met de disclosure verplichting, op de voet gevolgd door corporate responsibilities en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid."

"Je kunt het zien als een aaneenschakeling van nieuwe regels. Tijdens onze sessie op het event wilden Thom en ik niet alleen stilstaan bij de ontwikkelingen op juridisch gebied, maar vooral spreken over de onderliggende structuren en systemen. Door op die manier naar de materie te kijken wordt het mogelijk om, meer vanuit helicopterview, te handelen in de geest van wat er op ons afkomt."

Géén one man show

"Uiteindelijk is het ook belangrijk dat deze thematiek door de hele organisatie wordt gedragen. Het is geen one man show. In het verleden zag je wel eens dat slechts een klein clubje mensen met het onderwerp ESG aan de slag gingen. Voor het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen heb je een geïntegreerde aanpak en managementaandacht nodig."

"Het is juist een onderwerp dat een multidisciplinair karakter heeft, waarbij de regels een instrument zijn als het gaat om het implementeren van het beleid binnen de organisatie. Consistent zijn is ongelooflijk belangrijk. Stel dat je bijvoorbeeld als pensioenfonds aangeeft duurzaamheid belangrijk te vinden, terwijl je de ESG-regels niet meeneemt in je processen en andere cycli binnen je organisatie, dan mist de consistentie. De intenties van de betrokkenen zijn vaak goed en constructief, het gaat er nu om dat we met z’n allen snel de draai in de goede richting maken."

Fundamentele verandering vereist

Wetzer: "De transitie waar de financiële sector voor staat wordt in mijn beleving onderschat. Het gaat om fundamentele verandering, waarbij klimaat overal in de sector zal opduiken. En dat is te begrijpen, want we staan met elkaar voor één van de grootste economische transities van de afgelopen eeuw, waarbij zeer ingrijpende stappen moeten worden gezet."

Thom Wetzer, Hoogleraar Law and Finance aan de Universiteit van Oxford

"Daarnaast is het aangaan van commitments prijzenswaardig maar niet zonder risico’s, vanwege de vele afhankelijkheden en de vraag wat er gebeurt er als je doelstellingen onverhoopt niet haalt? Die onzekerheid kan bestuurders afschrikken. Wij helpen hen hierin een goede balans te vinden."

"Samenvattend kan ik zeggen dat ik optimistisch ben over de goede wil van betrokkenen. Tegelijkertijd kunnen we niet ontkennen dat er op constructieve wijze nog veel meer moet gebeuren om het tij te keren. We zullen er met elkaar de schouders onder moeten zetten. We zullen ons in de belangrijke thema’s moeten verdiepen en kunnen ons geen verslapping veroorloven. Dit is geen sprint, maar een marathon waarbij succes vereist dat we ons allemaal zullen moeten committeren voor de lange termijn."

Schram: "Daar sluit ik me volledig bij aan. Voor mij is het event geslaagd als bezoekers zich bewust zijn van de uitdagingen waar we voor staan, ook op juridisch vlak, en ze een aantal extra aandachtspunten hebben genoteerd waar ze concreet mee aan de slag kunnen én willen."