Transitie naar duurzaam en inclusief bedrijfsleven stagneert

01 februari 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Nederlandse bedrijven scoorden afgelopen jaar een magere 5,7 voor de Nieuwe Economie Index voor Transitie van het bedrijfsleven (NEx-T). Vorig jaar scoorden het Nederlandse bedrijfsleven nog iets hoger: 5,8. De onderzoekers van RaboResearch concluderen dan ook dat de transitie naar een duurzame en inclusieve economie bij bedrijven stagneert.

In totaal scoorde slechts 9% van de 1509 ondervraagde bedrijven een acht of hoger, tegenover 40% die juist een onvoldoende scoort op onder andere transparante ketens, groene energie, biodiversiteit, circulaire econome en echte prijzen. Voor het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven is er dus werk aan de winkel.

Sjoerd Hardeman, senior-econoom bij RaboResearch, stelt dat de huidige economie voor grote uitdagingen staat rondom verduurzaming en inclusiviteit. Omdat regelgeving en consumentenvoorkeuren een transitie verlangen, wordt het volgens de econoom steeds belangijker voor bedrijven om naast financiële doelen, ook sociale en ecologische waarde nadrukkelijk een plek te geven in hun bedrijfsdoelen- en strategie.

Grotere bedrijven doorgaans verder in transitie naar nieuwe economie

“En het hoeft financiële prestaties ook helemaal niet in de weg te staan. Uit ons onderzoek blijkt namelijk dat bedrijven met een hogere NEx-T score eerder meer dan minder omzet draaien. Sociale en ecologische waarden gaan dus prima hand in hand met financiële waarde.”

MVO Nederland

De onderzoekers van Rabobank wijzen tevens naar een onderzoek van MVO Nederland, waaruit ook zou blijken dat de transitie stagneert. MVO Nederland kent jaarlijks een cijfer toe aan de duurzaamheid van de Nederlandse economie: de zogenoemde Nieuwe Economie Index (NEx). Uit het laatste onderzoek bleek dat 15,4% van het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam is.

De transitie naar een duurzame en inclusieve economie hoeft omzetgroei  niet in de weg te staan

Daarmee steeg de index 1,3 procentpunt ten opzichte van 2021. “Het Nederlandse bedrijfsleven zet stappen”, legt Maria van der Heijden (directeur-bestuurders van MVO Nederland) uit. “Maar het tempo is nog te laag. De verantwoordelijkheid ligt allereerst bij bedrijven zelf. Daarnaast is wetgeving essentieel om het speelveld gelijk te maken en die nieuwe economie te bereiken.”

Chefsache

De onderzoekers van RaboResearch adviseren dan ook dat de overheid bedrijven beter op weg helpt naar een duurzame en inclusieve economie, met behulp van duidelijke kaders voor duurzaam en inclusief ondernemerschap. “Het is jammer dat bedrijven nog achterlopen, maar laten we ze vooral helpen in deze transitie. De overheid moet samen met ondernemersverenigingen, onderzoeksinstellingen en banken met een ‘Marshall-plan’ voor duurzaam ondernemen komen”, aldus Hardeman.

Bedrijven waar het management wordt afgerekend op verduurzaming en  maatschappelijke impact scoren beter in de transitie

Desondanks benadrukt ook Hardeman dat er een belangrijke rol ligt bij de bedrijven zelf. “Duurzaamheid is bij één afdeling belegd in het bedrijf, maar het moet overal in de organisatie terug te vinden zijn. Maak het zelfs chefsache, want uit ons onderzoek blijkt dat juist bedrijven waar het management naast financiële doelen óók wordt afgerekend op verduurzaming, daadwerkelijk vooroplopen.”