Van Lanschot Kempen wordt vermogensregisseur van BPF Schilders

07 oktober 2022 Banken.nl 1 min. leestijd

In zijn zoektocht naar een fiduciair manager is pensioenfonds BPF Schilders uitgekomen bij Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen. Fiduciair management kan het beste worden omschreven als vermogensregie. Het betreft een volledig geïntegreerde dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer, die alle beleggingscategorieën omvat en een robuust risicomanagement in zich bergt.

BPF Schilders verzorgt het pensioen van alle werknemers en ondernemers in de sector Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. In totaal beheert het pensioenfonds het pensioen van ruim 100.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van ruim € 8 miljard. Het pensioenfonds heeft gekozen voor een volledig fiduciair management mandaat.

Dick Vis, voorzitter namens de werkgevers van BPF Schilders, laat weten dat er vanaf het begin van het aanbestedingstraject een goede professionele match bestond tussen beide partijen. De proactieve benadering en de innovatieve aanpak van Van Lanschot Kempen worden daarbij expliciet genoemd.   

Van Lanschot Kempen wordt vermogensregisseur van BPF Schilders

“Als fonds willen we graag een voorloper blijven op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast komen er spannende tijden aan met het nieuwe pensioenakkoord. Als pensioenfonds hebben we het vertrouwen dat we in Van Lanschot Kempen de juiste, toekomstbestendige partner hebben gevonden.”

Continuïteit

RvB-bestuurslid Erik van Houwelingen laat weten trots te zijn op het feit dat BPF Schilders voor Van Lanschot Kempen heeft gekozen. “In het gedetailleerde aanbestedingstraject zijn we zeer onder de indruk geraakt van de professionaliteit en deskundigheid van het bestuur van het pensioenfonds.”

“Met grote toewijding gaan we de continuïteit van het pensioenfonds naar de toekomst waarborgen. We kijken uit naar een langdurige samenwerking met BPF Schilders, waarbij we gezamenlijk de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel maken”, besluit Van Houwelingen.