Eeuwenoude Van Lanschot Kempen wil bijdragen aan een betere toekomst

16 januari 2023 Banken.nl 5 min. leestijd

Van Lanschot Kempen kijkt naar de lange termijn. Duurzame waarde gaat boven snelle winst. Niet zo gek voor een bank die al 286 jaar bestaat. CEO Maarten Edixhoven is zelf pas een jaartje aan boord, maar zich al helemaal bewust van de lange traditie waarop hij voortbouwt – én van de extra relevantie die duurzaam bankieren heeft anno 2023. Hij sprak er in de Leaders in Finance-podcast over met Jeroen Broekema.

Vermogensbeheerders. Volgens velen zijn ze enkel voor de rijken der aarde – de weinige gelukkigen die daadwerkelijk zoveel vermogen hebben dat het de moeite loont het te laten beheren. Maarten Edixhoven maakt graag korte metten met dit beeld: Van Lanschot Kempen is er voor iedereen, is zijn boodschap.

Natuurlijk, een deel van de klanten is vermogend. Maar ook beginnende beleggers zijn welkom, vanaf 10.000 euro. En mocht je dit nog altijd een hoop geld vinden, bedenk dan dat het zomaar zou kunnen dat Van Lanschot Kampen ook jouw geld beheert: de bank belegt het pensioen voor zo’n twee miljoen Nederlanders.

Maarten Edixhoven, CEO, Van Lanschot Kempen

Maar wellicht nog belangrijker, zo stelt Edixhoven, is dat Van Lanschot Kempen er ook wil zijn voor de mensen wiens geld het níet beheert. “Wat al heel lang een fundamenteel geloof van mij is, is dat de financiële sector ten dienste staat van de maatschappij.”

Dat onder veel mensen een andere beeld van de sector leeft, begrijpt hij maar al te goed. “Helaas is het in het verleden weleens zo geweest dat mensen bij financiële instellingen echt dachten dat het om henzelf ging. Nee, het gaat om de maatschappij – om gezinnen, ondernemingen en de overheid. Hoe kunnen wij hun doelen ondersteunen?”

Sinds 1737 onderdeel van de samenleving

Deze visie op bankieren hangt volgens de CEO samen met de lange geschiedenis van Van Lanschot Kempen. “Voor een bedrijf dat sinds 1737 onderdeel is van de samenleving is het heel logisch om een goede maatschappelijke antenne te hebben. Je hebt heel veel verschillende groepen waar je rekening mee houdt.”

Het leiden van een van Nederlands oudste bedrijven voelt bijzonder voor Edixhoven. “Omdat je die traditie hebt, en ook hele lange relaties met klanten”, legt hij uit. “En tegelijkertijd ben je ook gewoon helemaal in het hier en nu relevant voor klanten.”

In dat hier en nu lijkt soms alles te draaien om technologische innovatie. Jeroen Broekema wijst erop dat veel banken aangeven inmiddels “meer een techbedrijf” te worden. Maar hoezeer Van Lanschot Kempen ook meegaat met zijn tijd, op dit punt toont de bank zijn lange wortels.

“Over generaties heen wordt het vaak complexer”, geeft Edixhoven aan. “Daar gaat het om de persoonlijke benadering – echt begrijpen hoe iemands zakelijke doelstellingen eruitzien, maar ook hoe de familie in elkaar zit, hoe volgende generaties ernaar kijken. De ‘next gen’ zoals we dat noemen, dat gaat niet in een algoritme gevangen worden.”

De lange termijn

Uiteraard zet Van Lanschot Kampen wel degelijk in op digitalisering, maar het persoonlijke en de lange termijn staan volgens Edixhoven altijd voorop. En wanneer het gaat over het hier en nu, heeft hij het juist liever over de extra urgentie die de lange termijn in onze hedendaagse wereld heeft gekregen.

De maatschappelijke rol die hij met Van Lanschot Kempen wil spelen spitst zich dan ook steeds meer toe op de grote uitdagingen voor de komende decennia. “De enorme transities die nodig zijn op klimaat, op energie en op voedsel – die willen wij helpen vormgeven.”

Tegelijkertijd heeft de bank natuurlijk de primaire verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het vermogen van haar klanten. Het afwegen van deze belangen is daarmee een van de grote uitdagingen van deze tijd.

“Dat betekent dat we continu in dialoog zijn met stakeholders”, aldus Edixhoven. “We hebben ook een stakeholderdialoog waarbij we verschillende soorten klanten, maar ook ngo’s aan tafel vragen om met ons bepaalde onderwerpen beet te pakken.”

“Vorig jaar was dat klimaatverandering. Dit jaar kijken we naar de volgende generatie: Wat zijn de behoeften daarvan? Hoe kijken we daarnaar? Omdat we een bedrijf zijn dat over generaties heen denkt. Dit is een manier waarop we daar invulling aan geven.”

Nog niet klaar in de financiële sector

Toen Edixhoven werd gevraagd voor de rol van CEO bij Van Lanschot Kempen, was het ook de positieve rol die de bank kan spelen in de samenleving die hem over de streep trok. Zoals hij al aangaf gaat zijn geloof in de maatschappelijke functie van de financiële sector al ver terug. Nee, geen 286 jaar, maar wel tot in zijn jeugd.

“Mijn vader is psycholoog en mijn moeder lerares. Dus het ging thuis ook heel veel over gedrag. Daarvan heb ik het belang van menselijk gedrag meegekregen en als reactie daarop ben ik veel meer gaan kijken naar de economische kant”, legt hij uit. “Sinds mijn zestiende of zeventiende ben ik naar die verhouding tussen geld en mensen gaan kijken – hoe geld mensen beïnvloedt en hoe mensen met geld omgaan.”

“Voor een bedrijf dat sinds 1737 onderdeel is van de samenleving is het heel logisch om een goede maatschappelijke antenne te hebben."

Zo ging hij economie studeren. En toen hij vervolgens aan het werk ging, kon hij zijn ideeën over de functie van de financiële sector daadwerkelijk in de praktijk brengen.

“Ik heb in Marokko mogen werken, ik heb in Tsjechië na de val van de muur mogen werken. Dan zie je gewoon dat je, door dat op een goede wijze te doen, kan investeren in een land. Je kan investeren in mensen. Mensen kunnen huizen kopen, mensen kunnen op vakantie gaan. Dat is iets wat mij ontzettend veel voldoening geeft en waarvan ik inmiddels denk: ‘Ik kan er een bijdrage aan leveren.’”

En waar hij enkele jaren geleden overwoog om eens een andere branche te verkennen, was het deze overtuiging die hem deed beseffen dat hij nog niet klaar was in de financiële sector. Voorlopig zit hij waarschijnlijk dus nog wel goed bij Van Lanschot Kempen. En hij heeft ook al een duidelijke wens voor het moment dat hij er wél mee ophoudt.

“We hebben natuurlijk wel een klap gehad in 2007-2008, met de reputatie van de financiële sector. Als ik ooit al mijn functies neerleg, hoop ik dat het ook echt weer een plek is waar mensen ontzettend graag voor gaan werken, en dat ze de schoonheid van het vak weer inzien.”

Benieuwd naar het hele gesprek tussen Maarten Edixhoven en Jeroen Broekema? Je vindt het hier.