Verduurzaming Nederlands bedrijfsleven dreigt te polariseren

20 januari 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

Er is een tweedeling ontstaan tussen bedrijven die wel en bedrijven die niet investeren in verduurzaming. Hoewel uit cijfers van RaboResearch blijkt dat de verduurzamingsbestedingen bij 55% van de Nederlandse bedrijven zijn toegenomen, lijkt de transitie naar een nieuwe, duurzame en inclusieve economie niet te versnellen. Sterker nog, het gemiddelde rapportcijfer van het algehele Nederlandse bedrijfsleven is gezakt naar een 5,6.

Daarom concludeert de bank dat de versnelling van de transitie ingezet door een selecte groep koplopers nog niet heeft geleid tot een versnelling van de algehele transitie van het Nederlandse bedrijfsleven.

De bank toetst het toekomstbestendig ondernemen van bedrijven – zowel grote als kleine bedrijven uit alle sectoren – aan de hand van zeven dimensies: nieuwe rijkdom, echte prijzen, inclusief ondernemen, transparante ketens, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie.

De zeven dimensies van de transitie naar een nieuwe economie

Tegelijkertijd blijkt uit de Nieuwe Economie Index 2023 van MVO Nederland dat 16,5% van de Nederlandse economie toekomstbestendig is. Een stijging van 1,1 procentpunt ten opzichte van 2022 – de kleinste jaarlijkse stijging sinds de lancering van de index in 2020. Daarmee lijkt de transitie naar een nieuwe economie te stagneren.

Gebaat bij overheidsbeleid

“We zien groeiende verschillen tussen bedrijven en sectoren in het aandeel bedrijven dat meer is gaan investeren”, legt Sjoerd Hardeman (senior-econoom bij RaboResearch) uit. “Bij grote bedrijven en sectoren waar de verduurzamingsopgave het grootste is, is er een versnelling.”

Koplopers en achterblijvers in sectoren waarin bedrijven het afgelopen jaar meer hebben geïnvesteerd in verduurzaming

Een grote groep bedrijven komt volgens Hardeman echter nog te weinig in beweging. De econoom stelt dat blijkbaar nog niet ieder bedrijf de urgentie voelt om concreet invulling te geven aan de versnelling van de transitie naar een nieuwe economie. Hij benadrukt dat alle ondernemingen – ongeacht hun omvang of sector – gebaat zijn bij een overheidsbeleid dat hen ‘dwingt’ om mee te doen met de transitie.

 “Ondernemers zullen zelf aan de bak moeten, maar de overheid kan hen hier wel bij helpen. Een koersvaste overheid, een gelijk internationaal speelveld en toewijding door de productieketens heen kunnen ondernemers helpen om de juiste keuzes te maken. Zo kunnen overheid en bedrijfsleven samen bouwen aan de brede welvaart in Nederland”, aldus Hardeman.