NVB: ‘Samenwerking tussen politiek en bedrijfsleven cruciaal’

22 augustus 2023 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het is bijna precies een maand geleden dat kabinet-Rutte IV viel. Inmiddels is duidelijk geworden dat de verkiezingen pas op 22 november zullen plaatsvinden; de urgentie om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen wordt er echter niet minder om. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, de overgang naar een duurzame landbouw en het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen.

Om dergelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is de samenwerking tussen politiek, het bedrijfsleven en maatschappij op zowel nationaal als Europees niveau cruciaal. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken in een position paper dat is gestuurd aan politieke partijen als inbreng voor hun verkiezingsprogramma’s.

Weerbare banken (met voldoende kapitaal- en liquiditeitsbuffers) nemen volgens de NVB in economisch goede en slechte tijden hun verantwoordelijkheid. Daarom is de belangenvereniging van mening dat de buffers en lasten voor banken niet verder moeten stijgen, zodat banken investeringen van consumenten en bedrijven volop kunnen blijven financieren.

NVB: ‘Samenwerking tussen politiek en bedrijfsleven cruciaal’

“De Nederlandsche bankensector zet met diverse producten al actief in op de duurzame transitie op de woningmarkt en helpt bedrijven actief te investeren”, beargumenteert de NVB. “Voor opschaling en versnelling is het echter nodig dat de overheid zekerheid en perspectief biedt door gerichte normering, beprijzing en subsidiëring. Als overheid, bedrijfsleven en banken volop samenwerken, ontstaat een vliegwiel voor verduurzaming.”

Witwassen en financiële educatie

Daarnaast hoopt de NVB de publiek-private samenwerking voor schuldhulpverlening te versterken, door het instellen van een wettelijke basis voor kwaliteitseisen van gemeentelijke schuldhulpverlening. Om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen, lobbyt de belangvereniging tevens voor een verankering van financiële educatie in het lesprogramma, zodat “kinderen en jongeren verstandige financiële keuzes leren maken.”

Tot slot stelt de NVB dat banken een belangrijke partner zijn in het bestrijden van financiële criminaliteit. Om klanten te ontzien en criminelen te verstoren vindt de NVB het cruciaal dat het onderling delen van relevante informatie tussen publieke en private partijen (gepseudonimiseerd) mogelijk wordt; publieke registers (Basis Registratie Persoonsgegevens en UBU) weer beschikbaar komen; en alleen ingezet wordt op risico-gebaseerde klantonderzoeken (‘meer waar het moet, minder waar het kan’).

Lees hier het gehele position paper.