Duurzaamheid steeds grotere factor in marktwaarde van zakelijk vastgoed

09 februari 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De zogeheten Environmental, Social & Governance (ESG) factoren en klimaatrisico’s hebben een groeiende invloed op de waardeontwikkeling van onroerend goed. Dat bevestigt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een recent persbericht.

Banken, grote taxatiekantoren, taxatiesoftwareleveranciers en brancheverenigingen van taxateurs en makelaars hebben gezamenlijk een nieuwe duurzaamheidsparagraaf ontwikkeld voor taxaties van commercieel en zakelijk vastgoed. Het doel hiervan is om deze risico's beter te integreren in de waardering van vastgoed.

Vanaf 17 februari wordt deze nieuwe duurzaamheidsparagraaf operationeel. Hierdoor kunnen taxateurs eenvoudiger de duurzaamheidsprestaties van een pand beschrijven en de impact ervan meerekenen in de marktwaarde. De paragraaf vraagt onder andere om informatie over het energiegebruik, zodat de CO2-uitstoot en energiekosten kunnen worden ingeschat.

Duurzaamheid steeds grotere factor in marktwaarde van zakelijk vastgoed

Daarnaast dienen risico’s zoals overstromingen, bosbranden, en funderingsproblemen te worden meegenomen bij het bepalen van de marktwaarde. Tot slot wordt de taxateur verzocht de marktwaarde te bepalen als het object wordt verduurzaamd naar bijvoorbeeld een A-label, inclusief de benodigde maatregelen en kosten.

Voor banken en andere opdrachtgevers is het cruciaal dat deze risico’s worden meegenomen in de taxatie, aangezien de waarde van het onderpand in verhouding tot de gevraagde lening niet te laag mag zijn. Een nauwkeurige taxatie vormt dan ook de basis voor verantwoorde kredietverlening aan de vastgoedsector.

De nieuwe duurzaamheidsparagraaf sluit aan bij de ESG-rapportageverplichtingen van grote en beursgenoteerde bedrijven, waarbij verslag wordt uitgebracht over hun duurzaamheidsbeleid en prestaties.

Reactie NVB

Initiatiefnemer Reinier Mijsberg, Hoofd Taxatieteam bij ABN AMRO en lid van de werkgroep Taxaties van de NVB, stelt dat Nederlandse banken een voortrekkersrol willen vervullen in de verduurzaming van de samenleving. De nieuwe duurzaamheidsparagraaf stelt banken volgens Reinier in staat om een positieve bijdrage te leveren aan deze transitie.

“Het is tijd dat ESG en klimaatrisico’s standaard worden meegenomen in elke taxatie, zodat de impact op de marktwaarde duidelijk wordt”, benadrukt Mijsberg. “Als banken nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en zullen we actief in gesprek blijven met klanten om hen te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vastgoed.”