Big data als compliance middel

11 maart 2024 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het zijn drukke tijden voor een compliance officer. Zo leven we niet alleen in een tijd van polycrisis, ook het aantal wettelijke verplichtingen waar financiële instellingen zich aan moeten houden stapelt zich steeds sneller op. Zo nam de EU alleen al twaalf sanctiepakketten aan als reactie op de Russische militaire invasie in Oekraïne – om over gebieden als cybersecurity en duurzaamheid nog maar te zwijgen.

Het moge duidelijk zijn; aan het werk van een compliance officer lijkt vandaag de dag dan ook geen einde te komen. Verslappen is geen optie, juist omdat één klein foutje al enorme gevolgen kan hebben. De vraag rijst dan ook op: hoe kan je als bedrijf een succesvolle strategie uitstippelen als er achter elke hoek gevaar dreigt?

“Door je te allen tijde zo goed mogelijk te laten informeren”, geeft LexisNexis antwoord in zijn onlangs gepubliceerde whitepaper ‘Big Data for risk management in 2024. “Hoe gedetailleerder de kennis van een organisatie is over de risico’s waarmee ze worden geconfronteerd, des te strategischer en doeltreffender beleidskeuzes gemaakt kunnen worden.”

Big data als compliance middel

De zoektocht naar perfecte kennis

Dat klinkt makkelijk, maar is dat natuurlijk niet. In het whitepaper legt het bedrijf uit dat goed risicomanagement zich richt op het signaleren van factoren of gebeurtenissen die een negatief effect op een organisatie kunnen hebben én op de waarschijnlijkheid dat zich ook daadwerkelijk voordoen.

“Door hun impact en daaropvolgende effecten te voorspellen, kunnen organisaties voortijdig actie ondernemen om de gevolgen daarvan te beperken of zelfs helemaal te voorkomen.”

Het gebruik van big data en cloud computing speelt volgens LexisNexis daarbij een essentiële rol. Het bedrijf legt uit dat informatie over bedrijfsprestaties, consumententrends, klimaatverandering en economische-, politieke en sociale activiteiten oneindig is.

Bedrijven dienen deze oneindige bron van informatie zo volledig mogelijk te ontginnen. Met behulp van big data analytics-technieken kan die informatie vervolgens gekoppeld worden aan interne data, waarmee nieuwe patronen kunnen worden ontdekt, trends zichtbaar worden en verbanden worden blootgelegd, iets dat voorheen onmogelijk was.”

Vier stadia

In het whitepaper legt LexisNexis uit dat het proces van big data analytics uit vier fases bestaat. Zo is er eerst de beschrijvende analyse, waarin historische data gebruikt wordt om aannames te kunnen doen over de toekomst.

Vervolgens is er de diagnostische analyse. Hierin wordt data uit verschillende bronnen vergeleken, om zo te kunnen identificeren waarom een bepaalde gebeurtenis plaats kan vinden (of heeft gevonden) en wat de mogelijke uitkomsten daarvan zijn.

De derde stap is de voorspellende analyse. In dit stadium worden historische- en actuele data en statistische algoritmes aan de hand van machine learning-technologieën geanalyseerd om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op toekomstige risico’s en kansen.

Tot slot is er de zogeheten prescriptive analyse, waarin een stap verder wordt gegaan dan enkel voorspellen. In dit stadium worden specifieke acties omschreven waarmee organisaties gericht risico’s kunnen beperken of zelfs helemaal kunnen voorkomen.

Risico’s proactief beheersen

“Het gebruik van big data is een cruciaal hulpmiddel binnen compliance”, vat LexisNexis samen. Omdat big data steeds populairder wordt, ontwikkelt de techniek zich volgens het bedrijf steeds sneller. Hierdoor wordt het advies genuanceerder, uitgebreider én effectiever, waardoor bedrijven steeds vanuit een sterkere kennispositie kunnen opereren.

“Bedrijven zijn met behulp van big data niet alleen beter in staat om risico’s proactief te beheersen en beperken, maar kunnen risico’s zelfs als strategische wapens inzetten om de bedrijfsdoelstellingen te behalen”, aldus LexisNexis.

Meer weten? Lees het whitepaper ‘Big Data for risk management in 2024’ hier.