Nederlandse banken ondanks onrust in rustig vaarwater

01 april 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De onrust op de internationale financiële markten heeft een beperkte weerslag gehad op de Nederlandse bankensector. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt namelijk dat de sector er goed voor staat. Hoewel de Nederlandse Vereniging van Banken tevreden is met het resultaat, is de belangenvereniging wel van mening dat Nederland nog een aantal stappen te zetten heeft om de goede situatie te handhaven.

In het voorjaar van 2023 was er sprake van een reeks gebeurtenissen die voor de nodige opschudding zorgen in de mondiale financiële wereld. Het omvallen van Credit Suisse en enkele Amerikaanse banken deden denken aan de crisis in 2008. Dit riep vragen op rondom de kwetsbaarheid van banken en in hoeverre overheden voor hen garant kunnen en moeten staan.

Het rapport van het ministerie van Financiën noemt mogelijke beleidsopties om de weerbaarheid van banken op een hoog niveau te houden. Zo identificeert het de primaire aandachtspunten rondom blijvende risico’s, digitalisering, de rol van de overheid en de complexiteit van regelgeving. Welke lessen zijn er getrokken uit de ‘too big to fail-problematiek’ Wat is tegenwoordig de rol van niet-bancaire partijen?

Nederlandse banken ondanks onrust in rustig vaarwater

De beleidsrichtingen die het ministerie formuleert borduren grotendeels voort op de huidige Nederlandse inzet, maar doen daar aanvullingen op. Buffers worden uitgebreid, maatregelen om klappen bij banken op te vangen worden aangescherpt en er wordt naar de toekomst van concurrentie op de internationale markt gekeken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van de digitale euro als spaargeld.

De NVB benadrukt in een reactie dat, zoals ook het ministerie zegt, het “onmogelijk en onwenselijk is om risico’s in de bankensector volledig weg te nemen.” De vereniging constateert daarnaast dat een gezonde bankensector essentieel is om als maatschappij vooruit te kunnen, denk bijvoorbeeld aan de financiering van de energietransitie en de bouw van woningen.

Wat betreft de mogelijkheden tot eerlijke concurrentie op de internationale markt is de NVB van mening dat het nieuwe kabinet moet inzetten op een gelijke impact van regelgeving in Europa. Dat betekent dat banken en bedrijfsleven gelijk belast moeten worden en dat er aan het vestigingsklimaat gewerkt dient te worden.

In het verlengde van deze aanbeveling benadrukt de belangenvereniging dat er nieuwe stappen gezet dienen te worden in het vervolmaken van de Europese banken- en kapitaalmarktunie; een Europees depositogarantiestelsel en een gemoderniseerd raamwerk van regels voor het bijstaan van banken in de problemen.

“Door hier verder aan te werken creëren we een gelijk speelveld voor Europese banken waarbij Nederlandse banken makkelijker grensoverschrijdend kunnen concurreren. Op die manier zorgen we ervoor dat Nederlandse banken ook in de toekomst hun essentiële rol kunnen blijven spelen”, aldus de NVB.