Ledenraad Rabobank stemt in met reorganisatie

12 april 2024 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ledenraad van de Rabobank heeft ingestemd met het voorstel om de macht van de coöperatie in te perken. Door het besluit (aangenomen met iets meer dan 75% van de stemmen) kan topman Stefaan Decraene zijn plannen voor verdere centralisatie verder uitwerken.

De CEO toont zich dan ook tevreden met het resultaat. “De afgelopen maanden hebben we constructief met elkaar gesproken over de richting die we met elkaar op willen. Met als doel vereenvoudiging, meer klantgerichtheid en een betere ledenbetrokkenheid.”

Het Financieele Dagblad schrijft dat niet iedereen even happig was op het reorganisatieplan. Tegenstanders zouden namelijk van mening zijn dat het bestuur de coöperatieve identiteit van de Rabobank te grabbel gooit, dat de macht van de regio verkleind wordt en dat meer beslissingsbevoegdheid bij het hoofdkantoor terecht komt.

Ledenraad Rabobank stemt in met reorganisatie

Andersom wordt beargumenteerd dat de Rabobank te log, te complex en te hiërarchisch zou zijn. Door de vele lagen binnen de bank zou het niet altijd lukken om klanten snel en efficiënt te bedienen. Het beleid van de bank moet volgens voorstanders dan ook voorspelbaarder worden, wat alleen zou kunnen als er gecentraliseerd wordt.

In de nieuwe opzet mogen regio’s hun stem nog wel laten horen, maar verliezen ze volgens de krant hun inspraak bij belangrijke beslissingen die het hoofdkantoor raken.

Herinrichting

Door de herinrichting van Rabobank Retail NL ontstaan er vijf regio's met elk een directeur voor de klantsegmenten bedrijven, particulieren, private banking en verzekeren. Het Nederlandse Retail-bankbedrijf staat per 1 april onder leiding van Carlo van Kemenade die daarmee ook is toegetreden tot de groepsdirectie van Rabobank.

Op lokaal niveau – de bank kent 78 lokale werkgebieden – blijft een bankdirecteur aan het roer staan. Deze heeft een rol als bankdirecteur en is boegbeeld in de lokale samenleving. Daarnaast creëert Rabobank in veertien kringen de functie van coöperatief directeur. Deze moet de ledenbetrokkenheid versterken en de impact van de bank in maatschappelijke transities vergroten.

Rabobank legt daarnaast uit dat de coöperatief directeuren verbinders in de maatschappelijke en bestuurlijke netwerken zijn en hun commerciële collega’s ondersteunen om klanten te helpen met de transities. 

“Rabobank kent een 125-jarige traditie als coöperatie”, legt RvC-voorzitter Marjan Trompetter uit. “Dat is en dat blijft zo. De rol en bevoegdheden van de Algemene Ledenraad veranderen niet in het voorstel. De lokale commissarissen en ledenraden kunnen ook in het nieuwe model een oordeel vormen over de wijze hoe Rabobank haar klanten bedient en hoe maatschappelijke impact gerealiseerd wordt.”