Discriminatie bij banken onder het vergrootglas

29 mei 2024 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken moeten meer doen om discriminatie van hun klanten tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank onder banken, naar de maatregelen die zij nemen om discriminatie bij de nalevering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tegen te gaan.

Hoewel banken de afgelopen tijd wel degelijk maatregelen hebben genomen om discriminatie te voorkomen, zouden deze volgens de toezichthouder nog niet concreet of gericht genoeg zijn. Bovendien zou het anti-discriminatiebeleid vaak gericht zijn op de eigen werkvloer en niet op het contact met de klant.

DNB komt dan ook met aantal aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren. Zo roept de toezichthouder banken op een bredere definitie van discriminatie te hanteren. “Nu wordt discriminatie door banken veelal gezien als het risico op uitsluiting. Maar het gaat ook om het risico op een andere behandeling of om te worden achtergesteld.”

Discriminatie bij banken onder het vergrootglas

Daarnaast adviseert DNB banken om beter met hun klanten te communiceren, voor alle lagen van de organisatie trainingen te organiseren specifiek gezicht op gelijke behandeling van klanten, en om gerichter anti-discriminatiebeleid te ontwikkelen, dat beter kan worden geëvalueerd.

Vanuit zijn rol als toezichthouder stelt DNB in gesprek met banken te gaan over de uitkomsten van zijn eigen onderzoek, waarna er in het najaar van 2024 rondetafelgesprekken worden georganiseerd met banken en andere stakeholders. Tot slot wordt van banken gevraagd in 2025 te rapporteren over de wijze waarop zij de aanbevelingen hebben opgevolgd.

Onderzoek Ministerie van Financiën

De bevindingen van het DNB-onderzoek staan overigens niet op zichzelf. Ook KPMG heeft in opdracht van het Ministerie van Financiën onderzoek gedaan onder de klanten van banken om vast te stellen in welke mate zij discriminatie ervaren.

Uit dit onderzoek zou blijken dat 6% van de ondervraagden “overmatige controle en discriminatie” door banken of andere betaalinstellingen ervaart. Met name mensen met een niet-westerse achtergrond zouden tegen dergelijke problematiek aanlopen.

Namens de Nederlandse Vereniging van Banken laat Medy van der Laan weten de onderzoeksresultaten te betreuren.

“Wij staan voor een breed toegankelijk aanbod aan diensten en producten, dat rekening houdt met verschillen tussen alle mensen, ongeacht hun achtergrond”, legt de NVB-voorzitter uit. “Dat dat niet altijd zo wordt ervaren, trekken wij ons zeer aan en daarom doen wij er alles aan om dat te verbeteren.”

Daarmee doelt Van der Laan onder meer op de samenwerking met het onafhankelijk landelijk meldpunt van Discriminatie.nl. Banken willen middels deze samenwerking “onbedoelde drempels wegnemen voor klanten die discriminatie ervaren in het contact met hun bank, zodat de banken hier beter en sneller actie op kunnen ondernemen”.  

De NVB benadrukt tevens dat banken hun acties om discriminatie verder uit te sluiten zullen intensiveren.