Roep om inzicht in kosten tijdens looptijd hypotheek

18 september 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft in een brief de AFM opgeroepen om financiële dienstverleners te verplichten duidelijk aan te geven welke diensten zij tijdens de looptijd van een hypotheek leveren en tegen welke prijs. Volgens de AFM is er nu geen extra regelgeving nodig om meer duidelijkheid te krijgen over advieskosten. Ze roepen de sector op deze duidelijkheid aan klanten te bieden. 

Financiële dienstverleners zijn sinds 1 juli 2013 verplicht om op hun website een dienstverleningsdocument te plaatsen. Daarin moet staan welke diensten zij aanbieden en tegen welke kosten. Het dienstverleningsdocument bevat ook een onderdeel ‘nazorg’. Daar kunnen adviseurs invullen welke diensten zij tijdens de looptijd van een hypotheek – meestal dertig jaar – aanbieden, tegen welke kosten.

Inzicht in kosten tijdens looptijd hypotheek

VEH: Kosten tijdens looptijd vaag

Vereniging Eigen Huis heeft de AFM op 29 juli 2014 in een brief opgeroepen om financiële dienstverleners te verplichten duidelijker te zijn over advieskosten tijdens de looptijd van een hypotheek. Uit onderzoek van VEH blijkt dat het vaag is wat een consument moet betalen voor bijvoorbeeld renteherziening, extra aflossen, bijlenen of aanpassen van de hypotheek. Ook bij abonnementen zijn veel onduidelijkheden. Dat is ongewenst, vindt de vereniging, omdat de advieskosten tijdens de looptijd al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s.

AFM: Duidelijk bieden

In een reactie schrijven bestuursleden Theodor Kockelkoren en Merel van Vroonhoven dat inzicht in dienstverlening en de kosten inderdaad belangrijk is. Ze roepen de sector dan ook op deze duidelijkheid aan klanten te bieden. 'In eerste instantie gaat dat gesprek vooral over diensten en kosten bij initieel advies. Uiteraard zijn wij er voorstander van als het gesprek ook gaat over de doorlopende dienstverlening en kosten.'

De AFM vindt het interessant om vast te gaan stellen hoeveel inzicht de consument wil hebben in de kosten van toekomstige adviesbehoeftes, als hij een nieuwe hypotheek afsluit.