AFM: Dossiers MKB-derivaten niet op orde

25 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

De deadline om de omstreden zogenoemde renteswaps te controleren - die Nederlandse banken aan het MKB hebben verkocht - zal door een aantal banken niet gehaald worden. Financiële toezichthouder AFM maakt dat bekend in een volgende week te verschijnen rapport. AFM concludeert dat banken traag zijn met het inventariseren van hun portefeuilles van rentederivaten. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Rework

Vorig jaar gaf minister Dijsselbloem van Financiën de banken tot begin dit jaar de tijd om de zaak definitief af te ronden. De banken gingen er zelf vanuit dat de zaak eind 2014 geklaard zou zijn. Uit het AFM rapport zou blijken dat één of meer banken hun huiswerk moeten overdoen. Volgens het FD melden bronnen dat sommige banken redelijk op schema liggen met de controle, maar dat uit eigen intern onderzoek en gesprekken met de toezichthouder bleek dat zij steken laten vallen. Dat heeft ertoe geleid dat de inventarisatie voor een deel over moet worden gedaan.

Derivatenhandel Londen

Zorgplicht

De renteswap affaire draait om de verkoop van producten waarmee klanten, met leningen met een variabele rente, zich kunnen indekken tegen een rentestijging. Dit soort producten heeft vaak een speculatief karakter, bijvoorbeeld als de rente in omgekeerde richting beweegt. Dan kan het de klant van de bank geld gaan kosten. Door de dalende marktrentes werden veel van deze rentecontracten aanzienlijk verliesgevend voor de klant. De vraag is of bij deze omstreden producten wel is voldaan aan de zorgplicht door klanten te wijzen op de risico’s die aan deze rentecontracten vastzaten. Banken hebben zo’n 17.000 renteproducten aan MKB-ondernemers verkocht, waarbij er 8.000 afkomstig zijn van Rabobank en 6.000 van ABN AMRO.

Claims

Tegelijkertijd worden er steeds meer claims ingediend tegen een aantal banken. Swapschade, de onderneming van bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman, daagde ABN AMRO voor de rechter wegens deze omstreden en ingewikkelde financiële producten. Ook gaat Swapschade lokale banken van Rabobank dagvaarden, omdat ze volgens Lakeman aansprakelijk zijn voor de schade die MKB-ondernemers lijden door deze renteswaps. Daarnaast is ook de Stichting Renteswapschadeclaim actief. Volgens deze stichting heeft Rabobank financiële producten waarmee ingespeeld kon worden op wisselende rentestanden verkocht, terwijl medewerkers van Rabobank betrokken waren bij het manipuleren van het interbancaire rentetarief Euribor. Volgens Stichting Renteswapschadeclaim was met de vermeende wanpraktijken bij de verkoop van deze financiële producten aan een groot aantal MKB-ondernemers, circa €10 miljard gemoeid.