Triodos boekt 91% meer winst in eerste halfjaar 2015

31 augustus 2015 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Grotendeels door een aanzienlijk lagere toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren heeft Triodos Bank in het eerste halfjaar van 2015 een nettowinst gerapporteerd van €21,9 miljoen. Dat is 91% meer dan in het eerste halfjaar van 2014, toen de duurzame bank moest bijdragen aan de redding van SNS Reaal. Ook het klantenbestand en het totaal beheerd vermogen van Triodos zijn gestegen.

2015 heeft een goed eerste halfjaar gebracht voor de Nederlandse bankensector. Triodos Bank volgt met zijn positieve halfjaarverslag in de reeks met banken die een winststijging wisten te realiseren in H1 2015, bestaande uit ING, Rabobank, SNS Bank en ABN AMRO.

91% winststijging
Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 heeft Triodos Bank in het afgelopen halfjaar een 91% hogere winst genoteerd – €21,9 miljoen in H1 2015 tegenover €11,5 miljoen in diezelfde periode vorig jaar. De bank moest in de eerste zes maanden van 2014 echter aanzienlijk bijdragen aan het redden van SNS Reaal. “Dat drukte de winst van de bank. Zonder de SNS-heffing zou de winstgroei in de eerste helft van 2015 zijn uitgekomen op 35%”, aldus Blom.

Triodos Bank

De winststijging is met name het resultaat van een sterk gedaalde toevoeging aan de voorzieningen voor dubieuze debiteuren. Triodos Bank voegde in het eerste halfjaar van 2015 €1,6 miljoen aan deze voorzieningen toe – fors minder dan de €5,2 miljoen uit H1 2014. Blom: “Deze daling bevestigt het gezonde karakter van de kredietportefeuille, en heeft een positieve invloed op de winstgevendheid van Triodos Bank.” De kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten nam met 7% toe – 3% meer dan in het eerste halfjaar van 2014. “Een stabiele en gezonde toename van de kredietverlening is cruciaal voor Triodos Bank en draagt rechtstreeks bij aan het verwezenlijken van haar missie”, aldus de bank-CEO.

Klanten en kapitaal
Het aantal klanten van Triodos Bank steeg sinds de start van 2015 met 48.000, naar een totaal van 578.000 – een toename van 9%. Ook het totaal beheerd vermogen van Triodos Bank steeg in het eerste halfjaar – met 8% naar €11,5 miljard, tegenover 7% groei in dezelfde periode in 2014. Het eigen vermogen van de bank is met 4% gestegen naar €729 miljoen. De Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) van Triodos Bank komt uit op 19,3%, wat een belangrijke indicator is voor de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio is met 8,6% aanzienlijk hoger dan het gehanteerde Europese minimumcriterium van 3%.

Groei in de duurzame sectoren
“We zien positieve signalen wat betreft de groei in de duurzame sectoren die wij financieren. Triodos Bank heeft een sterke uitgangpositie om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de Europese duurzame energiemarkt. Ook in andere sectoren die een transitie vergen naar een circulaire economie en sectoren als ‘duurzame landbouw en voeding’ en ‘zorg en welzijn’ kan Triodos Bank als financier het verschil maken”, aldus Blom.

B-Corporation
Triodos Bank is als eerste pan-Europese bank uitgeroepen tot ‘B Corporation’. ‘B Corps’ zijn bedrijven en instellingen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu, en die voldoen aan strenge criteria. “Wat ‘fair trade’ is voor koffie, is het predicaat ‘B Corp’ voor ondernemerschap. ‘B Corps’ willen ondernemers uitdagen om zowel ‘de beste in de wereld’ te zijn als ‘de beste voor de wereld’,” legt Blom uit.

Verwachtingen voor 2015
“Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2015 verdere groei”, vertelt Blom. In de tweede helft van 2015 zal Triodos Bank enkele gerichte campagnes organiseren voor het aantrekken van kapitaal. Met behulp van deze campagnes verwacht de bank over 2015 in totaal tussen de €60 en €70 miljoen aan nieuw kapitaal aan te trekken. Voor 2015 als geheel verwacht de bank een nettowinst tussen de €31 en €35 miljoen.