IG&H: Financieel adviseur moet betaald advies uitleggen

30 juli 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zo’n 70% van de consumenten en bedrijven die het afgelopen jaar een financieel product hebben aangeschaft, denken nog altijd dat financieel advies gratis is. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek dat IG&H Consulting & Interim in samenwerking met TNS-Nipo onder 2.500 respondenten.

Klanten van onafhankelijk financieel adviseurs blijken over het algemeen beter geïnformeerd dan klanten van banken. Zij zijn vaker op de hoogte dát zij betalen en hoe zij betalen (via provisie of uurtarief) voor het advies, al verschilt dit per product. Onder particulieren is het ‘betalingsbesef’ voor hypotheken en bankspaarproducten het hoogst (resp. 75% en 53%), voor schadeproducten het laagst (15%). In de zakelijke markt weet bijna de helft van de bedrijven dat voor pensioenadvies bij de onafhankelijk adviseur betaald wordt; voor inkomens- en schadeverzekeringen liggen die aantallen lager. Opvallend is dat er nog niet altijd op gewezen wordt dat advieskosten betaald moeten worden.

Meer over voor onafhankelijk advies
Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 45% van de respondenten bereid is meer te betalen voor advies als dat onafhankelijk is. Echter, die bereidheid vervalt als er maar één aanbieder in de vergelijking wordt meegenomen. Ruim de helft betaalt liever een vast bedrag voor het advies dan een uurtarief; abonnementen zijn de minst populaire betalingswijze. Zowel particulieren (73%) als bedrijven (55%) zijn bereid om zelf zoveel mogelijk uit te zoeken over financiële producten als ze daarmee kosten kunnen besparen.

Provisieverbod
De komst van het provisieverbod (per 1 januari 2013) dwingt financieel adviseurs om de advieskosten voor complexe producten zelf in rekening te brengen bij klanten. Met het huidige lage betalingsbesef krijgt de adviseur hier nog heel wat uit te leggen. Hij moet klanten vertellen dat zij moeten betalen voor zijn advies – en dat dit eigenlijk niets nieuws is. Gezien het feit dat klanten bereid blijken om meer zelf te doen als zij daarmee kosten kunnen besparen, zal de adviseur zich ook moeten bezinnen op zijn positie: waar kan hij klanten meerwaarde bieden en hoe kan hij zijn toegevoegde waarde duidelijk maken? Keuzes maken in de bedrijfsvoering en zich verantwoorden tegenover klanten: er wacht de adviseur een forse uitdaging.