ING splitsing is goudmijn voor externe consultants

10 november 2010 Banken.nl 2 min. leestijd

De splitsing van ING groep in een zelfstandige bank en verzekeraar is een megaoperatie. Voor externe adviseurs is de splitsing - ook bekend als een carve-out – een goudmijn. Al ruim een jaar adviseren en ondersteunen strategy, management, financial advisory en IT consultants de voorbereiding en executie van de circa 1,100 interne projecten van de totale carve-out. Daaronder vallen o.a. de uiteenrafeling van shared services, de toekomst van het gedeelde pensioenfonds van ING, de kwestie van het merk ING (gebruikt door zowel de bank als door de verzekeraar) en people & change management.

McKinsey, Boston Consulting Group, Capgemini, KPMG en veel meer adviesbureaus 
In het afgelopen jaar hebben verschillende externe adviseurs de financiële instelling geadviseerd en ondersteund met de carve-out. Zo is bekend geworden dat McKinsey & Company en Boston Consulting Group de strategie adviseurs zijn van de carve-out. Ze worden ingehuurd voor o.a. het definiëren van toekomstige strategieën en plannen (to-be strategy; to-be plans) en voor het bepalen van de algemene roadmap naar de toekomstige situatie (carve-out blueprint & roadmap). Het is onbekend of een van de strategy consulting firma’s ook verantwoordelijk is voor het algemene project management (PMO). Andere adviesbureaus die zijn ingehuurd zijn o.a. Capgemini (IT consulting werkzaamheden), KPMG (financial advisory en accounting) en verschillende overige leveranciers voor de verschillende deelprojecten. ING heeft tot dusver niet vrijgegeven hoeveel het uitgeeft aan consultants. In grote integratie en carve-out projecten met een hoge mate van IT complexiteit (zoals bij de ING) is het niet ongebruikelijk dat de totale kosten van externen tussen de 20% - 30% is. 

Totale kosten van carve-out nog onzeker
ING Groep verwacht dit jaar €100 tot €150 miljoen aan de splitsing uit te geven. Overigens is dat voor ING Groep een schijntje – de waarde van het concern is €30 miljard. Toch verwachten veel analisten, waaronder adviesbureaus betrokken bij de splitsing, dat de kosten hoger zullen uitvallen. Volgens sommige analisten zal de complete carve-out in totaal €300 miljoen à €350 miljoen bedragen. De hogere schatting is gebaseerd op het feit dat de verwevenheid van de bank en verzekeringstak in sommige landen zo groot is dat splitsing erg gecompliceerd is. Ook zal de splitsing op sommige vlakken raakvlakken hebben met antitrust regelgeving van de Europese Commissie – waardoor er de mogelijkheid is dat het proces vertraagd zal worden.