SNS Bank: Nederlanders willen sparen voor woning

29 augustus 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit onderzoek van SNS Bank blijkt dat bijna 70 procent van de Nederlanders de aankoop van een woning het liefst wil financieren met zoveel mogelijk (eigen) spaargeld, om op die manier een zo laag mogelijke hypotheek en hypotheeklasten te realiseren. Een groep van eveneens bijna 70 procent van de ondervraagden ziet een rol voor de overheid weggelegd bij het stimuleren van het sparen voor de eigen woning.

Sparen voor de aankoop van een woning

Ruim 85 procent van de ondervraagden in het onderzoek gaf aan te sparen. 29 procent meldde daarbij te sparen voor een specifiek doel. Slechts 3 procent van de Nederlanders geeft aan te sparen voor de aankoop van een woning, terwijl 27 procent verwacht binnen nu en tien jaar een woning te kopen. Onder jongeren is het percentage dat spaart voor een eigen huis hoger: 24 procent spaart voor de aanschaf van een eigen huis.

Gedragsverandering

SNS Bank pleit er voor dat de focus verschuift van lenen voor de eigen woning naar sparen voor de eigen woning, bijvoorbeeld via het systeem van bouwsparen. In de ogen van de bank vormt bouwsparen een mogelijkheid om de impasse te doorbreken die is ontstaan door een combinatie van onder meer strengere hypotheekeisen, inzakkende vraag en dalende prijzen. Er zal dan wel een gedragsverandering aan te pas moeten komen, om werkelijk iets aan de problemen op de woningmarkt te kunnen doen.

Eerst sparen dan kopen

Ernst-Jan Boers, directievoorzitter SNS Bank: “Over het algemeen is de Nederlander vooral risicomijdend als het gaat om het lenen voor grote uitgaven. Maar dat geldt nu juist niet voor de grootste aankoop van je leven: de eigen woning. 85% van de Nederlanders spaart, terwijl slechts 3% dat gericht doet voor de aankoop van een woning. De enorme schuld voor een huis gaat de koper gemakkelijk aan. Aangemoedigd door de fiscale regels laat de consument zich door een financieel adviseur voorrekenen wat de maximale lening is die er te krijgen is. Een fundamentele verandering in denken en doen is nodig: ook voor de grootste investering die een huishouden doet moet eerst worden gespaard.”

Voordelen

Het systeem van bouwsparen heeft in de ogen van SNS Bank veel voordelen. De spaarder hoeft minder te lenen voor zijn woning, waardoor zijn hypotheek lager uitpakt en kan in veel gevallen het hypotheekrentetarief lager uitvallen, omdat het risico voor de hypotheekverstrekker lager is. Zo maakt het de starter, eventueel gesteund door (groot)ouders, mogelijk te sparen voor een eerste woning; De woningbezitter kan geld opzij leggen voor een verbouwing of vervroegde aflossing; en de huurder kan zich voorbereiden op de koop van zijn huurwoning.

SNS Bank neemt het initiatief

De gewenste gedragsverandering is niet van vandaag op morgen te realiseren, aldus SNS Bank directievoorzitter Boers: “We moeten van een overheidsstimulans volledig gericht op lenen, naar een stimulans van vooraf sparen om spaargedrag te bevorderen. Hoe krachtiger de stimulans, hoe groter de kans dat deze gedragsverandering tot stand komt. Ik doe een oproep aan politici om hierover met elkaar in debat te gaan, zeker in deze campagnetijd. Maar het gaat niet om de overheid alleen, ook andere betrokkenen bij de woningmarkt nodig ik hiervoor uit. SNS Bank neemt in de vorm van een pleidooi voor bouwsparen graag het initiatief.”