ASN Bank meet impact investeringen in biodiversiteit

04 maart 2020 Banken.nl 2 min. leestijd

Zes financiële instellingen hebben onlangs het Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF) opgericht. Het kennisplatform meet de positieve invloed van investeringen in biodiversiteit. Enerzijds richt men zich op de vraag met welke investeringen financiële instellingen biodiversiteit kunnen behouden of bevorderen, anderzijds op hoe men de invloed van die investeringen het beste kan meten. Het kennisplatform moet banken en andere investeerders handvatten geven bij het opstellen van investeringsbeleid.

ASN Bank – onderdeel van de Volksbank – is één van de zes financiële instellingen die zich aansluiten bij PBAF. In het verleden deed de bank al ervaring op met investeren in biodiversiteit en mede daarom fungeerde men als aanjager voor het kennisplatform. Naast ASN Bank zijn ook ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump onderdeel van het initiatief. 

In de eerste plaats wil PBAF toewerken naar een gezamenlijk vertrekpunt, een basis waarin het meten van de positieve impact van investeringen op biodiversiteit beschreven staat. Van daaruit wil men verder werken. Er worden een aantal praktijkvoorbeelden van stal gehaald, die als rekenvoorbeeld moeten gaan dienen. Men noemt onder meer specifieke projecten op het gebied van bosaanplant, bosbouw en landschapsherstel.

PBAF is een goed voorbeeld van kennis vergroten door het met elkaar te delen. Vaak heeft elke partij een eigen stukje expertise en door deze naast die van anderen te leggen komt iedereen in potentie tot nieuwe inzichten. “Met de oprichting van PBAF delen de aangesloten financiële instellingen open source kennis met elkaar op dit onderwerp, en willen we belangrijke vragen over positieve impact op biodiversiteit beantwoorden”, aldus Roel Nozeman, Senior Adviseur Biodiversiteit bij ASN Bank. 

De zes partijen hebben zich ten doel gesteld om over twee maanden al een eerste publicatie te presenteren. Als die fundering eenmaal ligt wil men actief andere financiële instellingen uit binnen- en buitenland uitnodigen om zich aan te sluiten. Daarmee streeft het collectief naar een zo breed mogelijk gedragen methode met uitgangspunten te realiseren.