Meerderheid Nederlanders niet klaar voor cashloze samenleving

15 september 2020 Banken.nl 2 min. leestijd

Meer dan de helft van de Nederlanders (56%) zegt nog niet klaar te zijn voor een cashloze samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van onlineplatform Capterra.

Voor het onderzoek ondervroegen de experts van Capterra deze zomer in totaal ruim 6000 consumenten uit zes landen (Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland). Om precies deden 1.003 Nederlanders mee aan het onderzoek van Capterra, waarvan de meerderheid (562) liet weten nog niet in een cashloze maatschappij te willen leven. 

In zekere zin is die uitkomst opvallend: steeds meer organisaties, bedrijven en fysieke winkels sluiten zich aan bij het pin-only-beleid, dat momenteel door de gevolgen van de corona-pandemie extra bijval krijgt. Om het risico op de overdracht van het Covid-19-virus via munt- en briefgeld te verkleinen nemen overheden over de hele wereld tal van extra maatregelen en moedigen ze het gebruik van contant-geld-arme en contactloze betalingen sterk aan.

Behoudende Hollanders

Ondanks de verschillende overheidsadviezen, komt in het onderzoek van Capterra naar voren dat 56% van onze landgenoten nog niet klaar is voor een cashloze samenleving. Slechts 29% van de respondenten zegt dat wel te zijn, wat in vergelijking met het Europese gemiddelde (47%) een lage score is. “Onder de Nederlandse bevolking leeft de vraag of de pandemie het verdwijnen van contant geld in de hand werkt. Mensen zijn bezorgd dat papier- en muntgeld geleidelijk zal verdwijnen”, concludeert Capterra.

56% van Nederlanders staat negatief tegenover een cashloze samenleving

Hoewel meer dan de helft van de Nederlanders tegen de afschaffing van contant geld is, lijkt de omvang van deze groep in vijf jaar tijd wel iets te zijn gekrompen. In 2015 ondervroegen experts van het EenVandaag Opiniepanel bijna 20.000 respondenten naar hun mening over een contant-geld-arme samenleving; toen was maar liefst 78% daar tegen. Op grond hiervan lijkt sprake te zijn van een kleine verschuiving, ware het niet dat de meerderheid nog niet klaar is voor een cashloze samenleving.

Er zijn verschillende redenen waarom meer dan de helft van onze landgenoten niet wil dat contact geld verdwijnt uit de maatschappij. Zo zegt een deel van de ondervraagden dat je met contante betalingen meer grip houdt op je uitgaves: “Als je cash betaalt, dan ben je je veel bewuster van wat je uitgeeft”, aldus een deelnemer aan de studie van Capterra.

Daarnaast laten de Nederlandse ondervraagden de onderzoekers van Capterra eveneens weten dat contant geld privacy waarborgt. Cash uitgaven blijven immers privé omdat deze niet worden geregistreerd bij een bank. Hierdoor kunnen instanties en overheden niet achterhalen wat iemand met zijn of haar geld koopt. “Als het contante geld eruit gaat, dan is het gedaan met de privacy”, zegt een van de respondenten tegen de onderzoekers.