De energietransitie bereikt ook de financiële sector

26 juli 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Sebastiaan Masselink, Senior Impact Investment Manager Energy Transition bij ACTIAM, windt er geen doekjes om tijdens het Sustainable Finance & Climate risk event: de duurzame energietransitie is een megatrend waar de financiële sector niet omheen kan. Masselink is één van de sprekers op dit evenement dat 16 en 17 september aanstaande plaatsvindt. In aanloop van dit nationale evenement voor de duurzame financiële sector interviewden IIR hem.

Waarom kan de financiële sector niet om de energietransitie heen?

"Er zijn drie belangrijke redenen waarom de energietransitie belangrijk is voor de financiële sector", aldus Masselink. "Allereerst zien beleggers en beleggingsorganisaties de enorme groeikansen op verschillende terreinen van de duurzame energietransitie. Ze willen profiteren van die economische groeitrend. Daarnaast zijn klimaatverandering en luchtvervuiling tastbare bedreigingen voor ieders welzijn. Daarom wil een nieuwe generatie beleggers geen geld meer beschikbaar stellen aan bedrijven en industrieën met een negatieve CO2-voetafdruk. Verder verlangen regelgevers en toezichthouders in de EU en op nationaal niveau van (professionele) beleggers dat ze meer rapporteren over hoeveel CO2-emissie gepaard gaat met hun beleggingen."

Sebastiaan Masselink, Senior Impact Investment Manager Energy Transition bij ACTIAM

"Door de opschaling van decentraal opgewekte duurzame energie enerzijds en digitalisering/de versnelling in technologische innovaties (bijvoorbeeld in toepassingen voor batterijen, waterstof, warmte, biobased producten, recycling, etc.) anderzijds, begint in een verhoogd tempo een totaal nieuwe, decentrale en flexibele energie-infrastructuur te ontstaan. Deze nieuwe energie-infrastructuur heeft enorme gevolgen voor de waardeketen van heel veel sectoren: van transport tot landbouw en van chemie tot industrie. Dit alles in combinatie met een snel toenemende consumentenvraag naar meer duurzame en gezondere producten leidt tot een algehele evolutie met veel kansen en bedreigingen in allerlei delen van de economie."

Hoe kan de financiële sector hier een steentje aan bijdragen?

Masselink: "De energietransitie is een hele positieve ontwikkeling, omdat er ook veel werkgelegenheid mee is gemoeid. Met het inspelen op de duurzame energietransitie bouw je in eigenlijk alle sectoren echt aan andere structuren van de economie. Dat kan via diverse beleggingscategorieën: van beursgenoteerde aandelen tot groene obligaties, maar ook via bijvoorbeeld private debt. Het is belangrijk om investeringen te vinden die echt 100% duurzaam of ultra low carbon zijn. Pas op met grote bedrijven met veel nevenactiviteiten: deze blijken soms minder duurzaam dan in eerste instantie lijkt. Soms nemen bedrijven het niet zo nauw met de duurzaamheidsrapportages en is er zelfs sprake van regelrechte greenwashing."

Meten en rapporteren van impact

"Als financiële sector wil je naast het financiële rendement goed inzicht hebben in de impact van de investering, zowel qua positieve maatschappelijke bijdrage als mogelijk neerwaarts risico. Het meten en rapporteren van impact is een steeds verder ontwikkelende wetenschap. Waarbij beleggers goed moeten opletten wat de concrete doelen zijn en wat er gemeten en gerapporteerd wordt. Als je het hebt over de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals – SDG’s), dan draag je met het inspelen op de duurzame energietransitie bij aan SDG 7 (duurzame energievoorziening). Dergelijke investeringen zijn goed voor de verbetering van het klimaat en de luchtkwaliteit, maar dragen ook bij aan de werkgelegenheid en aan het innovatief vermogen van bedrijven, sectoren en landen", vervolgt Masselink.

"Het is ten eerste belangrijk te weten waar de (toekomstige) winnaars in de markt zitten. Je kunt werken met eigen specialisten of – en dat is minder arbeidsintensief – in een mandaat of fonds van een specialistisch team stappen, zeker naarmate de illiquiditeit en het technisch specialisme toenemen. Daarnaast moet de duurzame energietransitie echt in het DNA van bedrijven zitten. Bedrijven moeten voor onze portefeuille private leningen (private debt) zo hoog mogelijk scoren op duurzaamheid."

Aan het einde van dit interview adviseert Masselink om niet te aarzelen. Zijn advies? Gewoon beginnen met een strategische allocatie naar de duurzame energietransitie die misschien niet eens zo groot is, maar die wél een hele grote impact kan hebben. Met name in private debt kan dat het geval zijn. Zo kan de financiële sector een positieve bijdrage leveren.