Verduurzaming in finance: ‘In 2030 mag er geen verlies van biodiversiteit meer zijn’

13 september 2021 Banken.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Op 16 en 17 september aanstaande vindt het Sustainable Finance & Climate risk event plaats: hét nationale event voor de duurzame financiële sector. Wij interviewden Dennis van der Putten, Director Sustainability & Strategy bij ACTIAM. Hij is één van de sprekers op dit evenement en zal stilstaan bij het onderwerp biodiversiteit. Dit onderwerp lijkt binnen de financiële sector onderbelicht. Van der Putten staat tijdens het evenement o.a. stil bij de link tussen klimaatverandering en biodiversiteit.

Waarom is biodiversiteit een onderbelicht thema?

"Een belangrijke trend binnen de financiële sector is de verduurzaming. Die enerzijds wordt gedreven door de vraag van beleggers bij wie de normen en waarden zijn opgeschoven en anderzijds door de almaar strenger wordende wet- en regelgeving. De toenemende aandacht voor duurzaamheid komt overigens niet alleen door zorgen over het milieu of door sociale overwegingen. Er liggen ook financiële overwegingen aan ten grondslag."

"Bij bedrijven die ESG (Environment, Social, Governance oftewel: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) hoog in het vaandel hebben, manifesteren zich in de praktijk minder risico’s. Als we ons concentreren op de E, dan zijn er twee belangrijke uitdagingen: 1) de klimaattransitie en 2) de teruglopende biodiversiteit", aldus van der Putten. "Deze uitdagingen bieden beleggers kansen (bijvoorbeeld in de sectoren die oplossingen creëren om de hele energie-infrastructuur te transformeren), maar helpen ook bij het identificeren van risico’s."

Dennis van der Putten, Director Sustainability & Strategy bij ACTIAM

"Bedrijven die niet meegaan in de transitie, lopen verhoogde risico’s; denk aan boetes, afnemende vraag naar producten en stranded assets. Verder heeft DNB de teruglopende biodiversiteit als systeemrisico bestempeld. Volgens een recent gepubliceerd rapport heeft de financiële sector € 510 miljard blootstelling aan activiteiten die raken aan onze biodiversiteit. Op termijn kan de financiële schade voor onze sector zelfs groter worden dan de negatieve effecten van CO2-uitstoot."

"Biodiversiteitsverlies is dan ook een maatschappelijk probleem en er is voor alle belanghebbenden een rol weggelegd. De financiële sector heeft een grote slagkracht om te sturen op verantwoorde investeringen in biodiversiteit. Het kan de risico’s van biodiversiteitsverlies verkleinen en de kansen van biodiversiteit verkennen. Hierdoor wordt financieel rendement gewaarborgd en tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen van de planeet (zogenaamde planetaire grenzen) gerespecteerd."

Toekomstbestendigheid beleggingen

Op de vraag wat de financiële sector van biodiversiteit moet weten, antwoordt Van der Putten het volgende: "In de financiële sector groeit het besef dat, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden ondernomen om verlies van biodiversiteit tegen te gaan. De beschikbaarheid van gegevens rondom biodiversiteit staat echter nog in de kinderschoenen. Ook wij liepen daar binnen ACTIAM tegenaan."

"Als onderdeel van onze beleggingsstrategie heeft ACTIAM zich tot doel gesteld om in 2030 geen ontbossing meer te hebben. Eén van de uitdagingen om dat doel te bereiken is de complexiteit om ontbossing te meten die plaatsvindt in de toeleveringsketens van bedrijven waarin wordt belegd. Daarom is ACTIAM in 2019 een samenwerking aangegaan met een geodata-analysebedrijf, om de eerste stappen te zetten in het meten en verminderen van bedrijfsspecifieke ontbossing."

"De financiële sector moet niet alleen oog hebben voor klimaatverandering, maar zeker ook voor (het verlies aan) biodiversiteit"

"Het is dan ook belangrijk dat de financiële sector verder kijkt dan de reguliere ESG-data en op zoek gaat naar alternatieve databronnen. Zorg hierbij voor een wereldwijd bereik en actuele gegevens om zo nog beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Hiermee kan de daadwerkelijke impact van bedrijven op hun natuurlijke omgeving inzichtelijk worden gemaakt en kan duurzaamheidsdata nog beter in beleggingsportefeuilles worden geïntegreerd. Het helpt ook om hierover verantwoording af te leggen naar klanten en om tegelijkertijd (beleggings)doelstellingen te realiseren."

Samenwerking binnen de financiële sector

Van der Putten: "Ik wil wel aantekenen dat data een eerste goede start is, maar niet voldoende om het onderwerp biodiversiteit optimaal te adresseren. Samenwerking binnen de financiële sector is cruciaal om met het oog op klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit ontbossing binnen beleggingen tegen te gaan en de financiële risico’s als gevolg van ontbossing te verminderen."

"Zo is ACTIAM een beleggersinitiatief gestart dat zich niet alleen richt op bedrijven die te weinig informatie verstrekken over hun toeleveranciers, maar ook op bedrijven die in verband zijn gebracht met ontbossing in de palmoliesector in Maleisië. Deze gevallen zijn aan het licht gekomen door alternatieve databronnen als satellietbeelden en kunstmatige intelligentie."

"In april van dit jaar hebben we de eerste gesprekken (ook wel engagement genoemd) afgesloten en momenteel bereiden wij nieuwe gesprekken met diverse bedrijven voor. Tijdens het event deel ik graag onze bevindingen en de eerste conclusies uit deze gesprekken."

"Kortom, de financiële sector moet niet alleen oog hebben voor klimaatverandering, maar zeker ook voor (het verlies aan) biodiversiteit. Het kan uitmonden in een crisis die groter is dan de huidige klimaat- en coronacrisis. Handvatten, veel meer inzicht en voorbeelden uit de praktijk, deel ik graag tijdens het Sustainable Finance & Climate Risk event op 16 en 17 september aanstaande", aldus Van der Putten.