Rechtbank geeft ING gelijk in ‘cancelen’ Viruswaarheid

28 oktober 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ING heeft terecht een bankrekening van de stichting Viruswaarheid in Rotterdam beëindigd – oprichter Willem Engel zou niet integer hebben gehandeld. Het is een uitspraak die mogelijk grote gevolgen kan hebben voor de actiegroep. Nu ING Viruswaarheid de deur heeft gewezen, zou geen enkele andere bank de stichting als klant willen.

Het geschil tussen ING en Viruswaarheid gaat terug tot 27 november 2020. Destijds besloot de bank de rekening van Viruswaarheid stop te zetten. De bank sprak van een vertrouwensbreuk. Willem Engels zou volgens de bank de rekening van zijn dansstudio DancaMundo gebruiken voor donaties aan Viruswaarheid.

Daarnaast zou Engel €50.000 van de rekening hebben gebruikt voor privédoeleinden, de frontman kocht er stuk grond van in Spanje. Engel beweert dat het om een lening gaat die inmiddels is teruggestort. Daarnaast beargumenteert Engel dat hij de rekening van zijn dansstudio alleen tijdelijk had gebruikt, omdat hij “overdonderd” werd door een groot aantal donaties.

Rechtbank geeft ING gelijk in ‘cancelen’ Viruswaarheid

Vertrouwensbreuk

ING daarentegen claimt dat men lange tijd tevergeefs heeft gevraagd om de leningovereenkomst. De bank stelt die informatie nodig te hebben gehad, vanwege de Wwft-wetgeving die stelt dat dergelijke grote stortingen onderzocht dienen te worden. In het verleden schikte ING voor €776 met het OM, omdat men juist tekortschoot op dit gebied.

Ook stelt de bank dat het gebruik van rekening voor de dansstudio de schijn van belangenverstrengeling kan wekken. ING wijst er tot slot op dat de donateurs het recht hebben om te weten wat er met hun geld gebeurt.

De rechtbank heeft ING nu dus in het gelijk gesteld. Men oordeelt dat Viruswaarheid en Engel onvoldoende hebben meegewerkt aan het klantonderzoek dat ING wettelijk verplicht is om te verrichten.

“Onder deze omstandigheden kan niet van ING worden gevergd om met deze klant, die onvoldoende oog heeft voor de gerechtvaardigde belangen van ING en zich onvoldoende heeft ingespannen om de vertrouwensbreuk te herstellen, een bankrelatie aan te gaan. Dat betekent dat ING niet gehouden is om Viruswaarheid.nl een betaalrekening aan te bieden”, aldus de rechtbank.  

Hoger beroep

Engel stelt tegenover het NRC dat de goedgekeurde relatiebreuk eigenlijk een “indirect verbod” op Viruswaarheid is. “We hebben nog tien juridische procedures lopen, hoe gaan we die nu betalen?” Engels vreest voor de toekomst van de actiegroep omdat geen enkele andere bank met een groep met “controversieel gedachtengoed” in zee zou willen gaan. De frontman kondigt dan ook aan in beroep te gaan.